نویسنده = میثم اکبرزاده
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


2. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


3. اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


4. تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 593-609

10.22119/jte.2020.88160

مهدی شکرگذار؛ محمدعلی دهشیری؛ میثم اکبرزاده


5. توسعه روشی برای اندازه‌گیری عدالت در سامانه‌های حمل‌ونقل همگانی شهری

دوره 9، شماره 3، بهار 1397، صفحه 313-326

میثم اکبرزاده؛ سیدامیرحسین مرتضوی