ارائه یک مدل احتمالی استوار چند هدفه برای مسأله مکان‌یابی- مسیریابی دو سطحی با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره های زمانی (به همراه نمونه کاربردی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مسأله مکان‌یابی مسیریابی بدلیل کاربردهای آن در دنیای واقعی از جمله مسائلی است که در ادبیات موضوع مورد توجه بسیاری از نویسندگان واقع شده است. در این مقاله مدل گسترش یافته در حالت دوسطحی و با فرض ارسال چند کالایی به مشتریان، گذاشت و برداشت همزمان و با لحاظ پنجره زمانی نرم ارائه شده است. در این مقاله علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های مرتبط با مکان‌یابی و حمل و نقل، کمینه‌سازی هزینه‌های ناشی از مصرف سوخت نیز به عنوان تابع هدف دوم در نظر گرفته شده است. رویکردهای مختلفی برای برخورد با عدم قطعیت ارائه شده که از جمله این رویکردها می توان به مدل های بهینه سازی استوار اشاره کرد. در این مقاله مقدار تقاضای مشتریان در حالت غیرقطعی و در قالب سناریو‌های مختلف با مقادیر گسسته در نظر گرفته شده و مدلسازی این مسأله با استفاده از روش بهینه سازی P-Robust بصورت برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح صورت پذیرفته است. در نهایت از اطلاعات و داده‌های یک شرکت توزیع قطعات یدکی در ایران برای حل مدل استفاده شده و نتایج حاصل از حل مسأله نمونه و تحلیل حساسیت روی مقادیر مختلف پارامتر p ارائه شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که با صرف نظر کردن از افزایش جزئی در هزینه‌های انتظاری سیستم، می‌توان کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ سناریوهای موجود به وجود آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Multi Objective Stochastic P-Robust Model for Two-Echelon Location-Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery and Time Windows (A Case Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Ghatreh Samani 1
  • Saeed Yaghoubi 3
  • Abbas Jokar 1
چکیده [English]

Location-routing problem has several applications in real world problem that make it as an interesting subject in the literature. In this paper a two-echelon mathematical model is extended with assumption of multi product, simultaneous pickup and delivery and soft time window constraints. In this paper, two objective functions are expected to minimize. One is the location and transportation)fix vehicle cost and operating cost) cost and the other is the fuel consumption cost.
It is common to apply various approaches such as robust optimization for modeling of uncertainty .In this paper customer’s demand is uncertain with discrete values in different scenarios. This problem is formulated as a mixed integer programming using p-robust approach.
Finally, historical data of a spare part distributer company has been investigated. The result of numerical example shows that, it is possible to reduce the scenario cost considerably by avoiding a slight increment in expected costs of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location-routing problem
  • robust optimization
  • two-echelon
  • multi objective
  • simultaneous pickup and delivery