پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

پلها به لحاظ رفتار و پاسخ سازه ای در مقایسه با سازه های معمولی در موقعیت ویژه ای قرار دارند با توجه به آنکه درجه نامعینی پلها به نسبت ساختمانها بسیار کمتر می باشد، شکست یک ستون می تواند منجر به خرابی کل سیستم سازه گردد. با توجه به آنکه پل به عنوان یک شریان حیاتی در صنعت حمل ونقل مطرح می باشد ، فراهم آوردن امنیت لرزه ای کافی برای آن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ستون بتن آرمه پل در اثر بارهای لرزه ای سه مد اصلی شکست شامل: شکست برشی ، شکست خمشی و شکست وصله اتصال را تجربه
می نماید استفاده از کامپوزی تهای FRP به صورت دورپیچ به عنوان یکی از تکنیکهای مقاوم سازی ستونهای بتن آرمه  پلها در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سختی و مقاومت مشخصه بالا، عمر مفید زیاد، مقاومت زیاد در برابر خوردگی و خصوصیات حرارتی قابل کنترل از امتیازات مهم کامپوزیتهای FRP بر مصالح معمول می باشد. در این مقاله یک مدل مقاومت فشاری برای بتن محصور شده و دورپیچ شده توسط FRP معرفی شده که در واقع توسعه ای از تئوری مقاومت موهر می باشد؛ این مدل، تنش فشاری محصور شده (f/cc) را به تنش محصور کنندگی (f/t) مربوط می نماید. در فرم کلی این مدل نیازمند اطلاعاتی درباره مقاومت فشاری تک محوری (f/c) ، مقاومت کششی تک محوره (f/t) و یک عدد n مرتبط با شکل پوش موهر حالات مقاومت نهایی م یباشد. یک مدل سهمی درجه دو که به صورت عددی بسط داده شده برای استفاده در بتن محصور شده با FRP توسط نویسندگان پیشنهاد شده است . صحت معادله پیشنهاد ی با استفاده از آزمایشات موجود نمونه های بتنی محصور شده به کمک دورپیچ FRP مورد تایید قرار گرفته است. در انتها، یک مثال کاربردی برای تقویت ستون بتن آرمه پل نیز آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Relationship for Calculating the Strength ofConfined Concrete for Bridge RC Columns Strengthened with FRP

چکیده [English]

Bridges are unique in their structural response compared to buildings. As the bridges are considered as vital lifelines in transportation, providing sufficient seismic security is very important. However, bridges have a lower degree of static indeterminacy than buildings; Hence, failure of a part of structural element such as a column or a foundation likely results in a collapse of the entire bridge system. During an earthquake, a RC column can fail in three main modes due to cyclic axial and lateral loads: shear failure, flexural plastic hinge failure, and lap splice failure. In recent years, Use of FRP composites as one of the strengthening techniques for reinforced concrete bridges, has been increasingly developed. The Fiber Reinforced Polymer (FRP) strengthening procedure would cause minimal increase in size and weight of structural members, ease of installation and efficient corrosion resistance. In this paper a compressive strength model for confined concrete wrapped with fiberreinforced polymer has been proposed which is an extension of Mohr’s strength theory. This model relates the confined compressive stress to the confining pressure. In the general form this model requires information about the uni-axial compressive strength, the uni-axial tensile strength and a quantity, n, relating to the shape of Mohr’s envelope of ultimate strength states. A second-order parabolic model, developed analytically, is proposed for using with FRP-confined concrete. The proposed model has been verified using existing tests of normal strength concrete specimens confined by FRP wrap. An application example for strengthening a reinforced concrete bridge column is also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RC Bridge
  • FRP Wrap
  • Confinement
  • Mohr’s Envelope of Ultimate Strength
  • strengthening