دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


علمی - پژوهشی

مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


مقاله پژوهشی

مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


علمی - پژوهشی

زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ امیرجواد مرادلو؛ مسعود جلالی جیرندهی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عرفان حسن نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری


ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حجت الله حمیدی


تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بابک گلچین؛ حبیب الله امیری


مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


مقاله پژوهشی

مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


علمی - پژوهشی

اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی


تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ عیسی جعفری نیارکی؛ فرزاد سلیمانی


استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88369

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79655

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79657

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88169

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22119/jte.2019.90944

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22119/jte.2020.119374

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22119/jte.2020.113746

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22119/jte.2021.233957.2461

رضا جهانشاهی؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی


ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی الیاف پلی‌پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22119/jte.2021.298308.2551

حسن زیاری؛ محمدجواد مهدی زاده؛ مهدی زال نژاد


ارزیابی آزمایشگاهی شاخص خودترمیمی در مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.305383.2560

حسن آذرگهر؛ سید علی حسینی؛ محمد یوسفی مقدم


ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی سطحی آسفالت متخلخل پلیمری حاوی پودر لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.308879.2563

محسن عموزاده عمرانی؛ امیر ایزدی؛ فرشید جعفرزاده


مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخص‌های عملکردی ترکیبی برای اعمال قانون کلاه و کمربندی ایمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22119/jte.2022.313487.2567

ازدشیر برهوم؛ حمیدرضا بهنود؛ روح الله طاهرخانی


علمی - پژوهشی

توسعه روش بازیابی محلی جهت مدیریت اختلال برنامه پهلوگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2022.314080.2569

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ علی امیدوارپناه احمدآبادی


برنامه‌ریزی عملیات جانب دریا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2022.314841.2570

علی امیدوارپناه احمدآبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


طبقه‌بندی تصادفات جاده‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی آزادراه تهران - پردیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22119/jte.2022.315138.2571

مسعود میرزایی؛ مهدی یزدان پناه؛ علی دهقان بنادکی


مروری

تحلیل توصیفی و مفهومی مطالعات حمل‌ونقل و بیماری با استفاده از مرور علم‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.316003.2572

علی توکلی کاشانی؛ علی میرهاشمی


علمی - پژوهشی

ارائه مدل بهینه‌سازی استوار دومرحله‌ای برای برنامه‌ریزی یکپارچه مسیریابی-نت هواپیما و برنامه سفر خدمه تحت ریسک اختلال در پروازها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.319594.2574

خلیل الله معمارزاده؛ محمد فلاح؛ حامد کاظمی پور؛ بابک فرهنگ مقدم


رویکرد مبتنی بر مدل‌های رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی در پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده با استفاده از متغیرهای رویارویی و محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.322963.2577

سید احمد الماسی؛ حمیدرضا بهنود؛ آرزو حاج رجبی


مدلسازی شدت تصادفات وسایل‌نقلیه موتوری به تفکیک گروه‌های مختلف سنی راننده با استفاده از رگرسیون لوجیت چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22119/jte.2022.323525.2578

سید صابر ناصر علوی؛ محمد سلطانی راد؛ اکرم مظاهری


شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد بازاریابی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوائی ایران ( اقتصادی درحمل و نقل هوایی و فرودگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.322630.2579

مرتضی حمیدپور؛ کامبیز شاهرودی؛ مرضیه زنده دل


پایش هجوم ماسه‌های بادی بر زیر ساخت‌های ریلی با استفاده از شبکه عصبی همگشتی و تصاویر پهپادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.311815.2581

محمد صفایی؛ مهدی صمدزاد؛ مرتضى باقرى


ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر ایمنی عابرین‌پیاده با استفاده از وقایع نزدیک به تصادف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22119/jte.2022.326880.2582

نوید ندیمی؛ مهدیه کمالی


اولویت‌بندی تسهیلات مورد نیاز حمل‌ونقلی برای معلولین (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.332368.2585

حسن خاکسار؛ یحیی سرلکی؛ شاهین حسنی


مدل مزیت های رقابت پذیری در توسعه حمل و نقل مناطق حومه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.334305.2588

علی اصغر گهرپور؛ فرشید توان


مقاله پژوهشی

مکان‌یابی و مسیریابی ایستگاه‌های دوچرخه اشتراکی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری، مورد مطالعه: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22119/jte.2022.333720.2590

حمزه امین طهماسبی؛ محمدحسین اصغرپور؛ محمد فکوری


علمی - پژوهشی

اولویت‌بندی شاخص‌های موثر بر استفاده از تاکسی‌های اینترنتی در حمل و نقل شهری از نگاه مسافران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.334797.2591

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ الناز ارقند


برآورد کشش متقاطع و مستقیم شیوه‌های حمل و نقل شهری (مطالعه موردی شهراصفهان، محدوده میدان شهدا - میدان امام حسین (ع))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.334283.2593

ناصر `یارمحمدیان؛ مرضیه گوگردچیان؛ بهناز شکری پور


به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.154265

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ‏زاده کاشان


پیشبینی کوتا ه مدت سرعت ترافیک با استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی ( RNN )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.342446.2600

عماد توکلی؛ منصور حاجی حسینلو


طرح ریزی مدل راهبردی جهت تامین و پشتیبانی از ناوگان حمل و نقل هوایی غیرنظامی با استفاده از رویکرد دیمتل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

10.22119/jte.2022.343098.2602

علیرضا فاضلی؛ عباس راد؛ مریم خادمی؛ حسن فارسیجانی


مقاله پژوهشی

طراحی مدل دینامیکی حمل‌ونقل همگانی اتوبوس‌رانی به‌منظور افزایش سهم آن از سفرهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها (مورد مطالعه شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22119/jte.2022.344539.2604

علیرضا پویا؛ سمیه فدائی؛ علی سیبویه


علمی - پژوهشی

استراتژی کنترلی توقف اتوبوس‌ها در تمام ایستگاه‌های افق زمانی در شرایط امکان سبقت و عدم امکان سبقت برای اتوبوس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.347335.2606

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ میرسامان پیشوایی


بررسی تاثیر استراتژی کنترلی تمام توقف و اولین توقف بر زمان انتظار مسافران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.347498.2607

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ میرسامان پیشوایی


شبیه‌سازی ماشین‌های خودران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.348840.2609

علیرضا هویدافرد؛ سینا فرد مرادی نیا؛ بابک گلچین؛ علی غفاری


شناسایی معیارهای موثر بر ترقیب شهروندان به پذیرش و استفاده از سیستم‌های دوچرخه‌های اشتراکی در جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.355460.2612

محمد علی خانی زاده؛ علی سلطانی


بررسی استفاده از کیک کبالت و کیک لیچ تهیه شده از ضایعات صنعت روی به عنوان جایگزین فیلر آهکی در مخلوطهای آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22119/jte.2022.356726.2613

حسن طاهرخانی؛ سینا واحدی؛ ساسان وهابی کمساری


بررسی اثرروشهای مختلف پیرشدگی بلند مدت بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.358103.2615

محمود رضا کی منش؛ مسعود جیلانچی؛ علیرضا خاوندی


طراحی الگوی رسانه‌ای به منظور مدیریت بحران سوانح هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22119/jte.2023.360046.2616

رضا اسماعیلی؛ سکینه صارمی؛ فائزه تقی پور


تحلیل و ارزیابی اثرات کاربری زمین بر تغییرات ترافیک و سفرهای درون‌شهری (شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22119/jte.2023.360408.2617

سیدابراهیم عبدالمنافی؛ امیرحسین جشنیان؛ محمد امین ابراهیم زاده


مدل‌سازی استراتژی کنترلی اولین توقف و تمام توقف اتوبوس‌ها در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22119/jte.2022.360498.2618

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


مدلسازی انتخاب وسیله سفر در سفرهای دانشگاهی(مطالعه موردی: دانشگاه رازی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.356718.2619

مهدی شیرزادی؛ سید شهاب حسنی نسب


بررسی عددی نحوه تاثیر زمان حدفاصل تردد قطارها بر نشست تحکیمی بستر رسی در راه‌آهن پرسرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.360116.2620

فرزانه نجدیار؛ امین بهمن‌پور


مقاله پژوهشی

توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم حریصانه مبتنی بر بیشترین تاثیر بر زمان سیر – مطالعه موردی: شبکه راه‌آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22119/jte.2022.362463.2622

امیرعلی زرین مهر؛ رضا محمدحسنی


علمی - پژوهشی

سنجش پایداری در روند بلندمدت شمار تلفات ترافیکی راه‌های برون-شهری استان های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.357046.2614

سینا صاحبی؛ مانا مس کار؛ روژین جلیل زاده


مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت بیرون‌کشیدگی مهارهای صفحه‌ای دایره‌ای مدفون در عمق کم در خاک‌های دانه‌ای بهسازی شده با ژئوسل و ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.364323.2623

مهدی اصغرزاده؛ میکائیل یوسف زاده؛ محمد رضا عطرچیان؛ میثم بیات


علمی - پژوهشی

تحلیل عملکردی استفاده از ضایعات زغال‌سنگ جایگزین فیلر طبیعی در آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22119/jte.2023.365546.2625

حسن زیاری؛ مهدی زال نژاد؛ الهه نصیری امیری؛ محمدعلی زیاری


کاربرد رویکرد استوار فازی به منظور مکانیابی - مسیریابی تسهیلات جمع‌آوری پسماندهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.366683.2626

محمدحسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده


ظرفیت بهینه ایستگاه مترو با هدف کمینه کردن ابتلا به بیماریهای واگیردار تنفسی (مطالعه موردی: ایستگاه مترو امام خمینی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22119/jte.2022.368853.2629

آرمین خلج امیری؛ حمید میرزاحسین؛ محمود صفارزاده


مدل‌سازی و تحلیل وضعیت شبکه معابر شهری در زمان وقوع بحران (مطالعه موردی: گرگان-گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.368884.2630

امید ذاکر؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدهادی الماسی


تحلیل حساسیت شاخص‌های ارزیابی حمل و نقل در صورت تغییرات سرفاصله اتوبوس تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.369282.2632

محمود رضا کی منش؛ امیرمحمد پروینی


ارائه مدلی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری: مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.374230.2634

بختیار استادی؛ محسن حدادزاده لنگری


شناسایی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی رقابت پذیری خدمات حمل و نقل ریلی بین المللی بار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.374307.2635

سید علی دلبری؛ سید علیرضا داودی؛ محی الدین صبوحی


بررسی تاثیر پیرشدگی قیر بر خصوصیات مکانیکی مخلوطهای آسفالتی ساخته شده با مصالح سنگی سیلیسی و آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22119/jte.2023.380784.2645

حسن طاهرخانی؛ امیر حسین بهشتی؛ علی رضا سرکار؛ پرهام حیاتی


مقاله پژوهشی

بررسی دیدگاه دست اندرکاران پروژه های عمرانی در انتخاب ماشین آلات و تجهیزات بر اساس معیارهای توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.382087.2648

مهیار عمژیک؛ علی اصغر صادقی


علمی - پژوهشی

مکان‌یابی شناسگرهای ثبت اطلاعات ترافیکی با هدف تخمین زمان سفر با در نظر گرفتن خرابی شناسگرها در سطح شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.383802.2650

رضا دهستانی بافقی؛ محمود احمدی نژاد


اثر بازیابی انرژی ترمزی وسایل نقلیه روی کاهش ذرات PM10 و اندازه گیری آن به کمک نرم افزارهای ناوبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.380812.2644

رحیم ایلدر آبادی؛ علی اصغر صادقی


بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی اداره کل راه‌آهن لرستان با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.383224.2649

مهدی محمدزاده؛ ریحانه تاتی


ارائه الگوی هوشمندسازی شهر مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.384623.2653

سعید کامیابی؛ فاطمه السادات شمس نجفی؛ عباس ارغان


مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی چند هدفه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با تأکید بر عوامل انرژی در حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.321377.2601

محسن شفیعی نیک ابادی؛ مهسا اخوان راد؛ پریسا دهقان پور


علمی - پژوهشی

تحلیل عدالت در دسترسی به فرصت‌های شهری با استفاده از گونه‌های اتوبوس و خودرو (مطالعه‌ی موردی: کاربری درمانی در شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.366668.2627

خشایار موکویی؛ حسین حق شناس؛ علیرضا صاحبقرانی


بررسی میزان رضایتمندی ساکنین شهر تهران از اتوبوسرانی در زمان همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.380253.2641

آرمین اسلامی؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ هادی غلامی