دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


علمی - پژوهشی

مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


مقاله پژوهشی

مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


علمی - پژوهشی

زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ امیرجواد مرادلو؛ مسعود جلالی جیرندهی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عرفان حسن نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری


ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حجت الله حمیدی


تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بابک گلچین؛ حبیب الله امیری


مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


مقاله پژوهشی

مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


علمی - پژوهشی

اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی


تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ عیسی جعفری نیارکی؛ فرزاد سلیمانی


استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88369

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79655

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79657

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88169

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22119/jte.2019.90944

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22119/jte.2020.119374

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22119/jte.2020.113746

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


برنامه‌ریزی عملیات جانب دریا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2022.314841.2570

علی امیدوارپناه احمدآبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22119/jte.2022.154265

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ‏زاده کاشان


مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی چند هدفه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با تأکید بر عوامل انرژی در حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.321377.2601

محسن شفیعی نیک ابادی؛ مهسا اخوان راد؛ پریسا دهقان پور


علمی - پژوهشی

استراتژی کنترلی توقف اتوبوس‌ها در تمام ایستگاه‌های افق زمانی در شرایط امکان سبقت و عدم امکان سبقت برای اتوبوس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.347335.2606

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ میرسامان پیشوایی


بررسی تاثیر استراتژی کنترلی تمام توقف و اولین توقف بر زمان انتظار مسافران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22119/jte.2022.347498.2607

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ میرسامان پیشوایی


بررسی استفاده از کیک کبالت و کیک لیچ تهیه شده از ضایعات صنعت روی به عنوان جایگزین فیلر آهکی در مخلوطهای آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22119/jte.2022.356726.2613

حسن طاهرخانی؛ سینا واحدی؛ ساسان وهابی کمساری


بررسی اثرروشهای مختلف پیرشدگی بلند مدت بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.358103.2615

محمود رضا کی منش؛ مسعود جیلانچی؛ علیرضا خاوندی


مدل‌سازی استراتژی کنترلی اولین توقف و تمام توقف اتوبوس‌ها در شرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22119/jte.2022.360498.2618

مسعود محمد حسین میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


بررسی عددی نحوه تاثیر زمان حدفاصل تردد قطارها بر نشست تحکیمی بستر رسی در راه‌آهن پرسرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.360116.2620

فرزانه نجدیار؛ امین بهمن‌پور


مقاله پژوهشی

توسعه شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم حریصانه مبتنی بر بیشترین تاثیر بر زمان سیر – مطالعه موردی: شبکه راه‌آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22119/jte.2022.362463.2622

امیرعلی زرین مهر؛ رضا محمدحسنی


بررسی آزمایشگاهی ظرفیت بیرون‌کشیدگی مهارهای صفحه‌ای دایره‌ای مدفون در عمق کم در خاک‌های دانه‌ای بهسازی شده با ژئوسل و ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.364323.2623

مهدی اصغرزاده؛ میکائیل یوسف زاده؛ محمد رضا عطرچیان؛ میثم بیات


علمی - پژوهشی

تحلیل عملکردی استفاده از ضایعات زغال‌سنگ جایگزین فیلر طبیعی در آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22119/jte.2023.365546.2625

حسن زیاری؛ مهدی زال نژاد؛ الهه نصیری امیری؛ محمدعلی زیاری


کاربرد رویکرد استوار فازی به منظور مکانیابی - مسیریابی تسهیلات جمع‌آوری پسماندهای شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.366683.2626

محمدحسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده


تحلیل عدالت در دسترسی به فرصت‌های شهری با استفاده از گونه‌های اتوبوس و خودرو (مطالعه‌ی موردی: کاربری درمانی در شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.366668.2627

خشایار موکویی؛ حسین حق شناس؛ علیرضا صاحبقرانی


ظرفیت بهینه ایستگاه مترو با هدف کمینه کردن ابتلا به بیماریهای واگیردار تنفسی (مطالعه موردی: ایستگاه مترو امام خمینی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22119/jte.2022.368853.2629

آرمین خلج امیری؛ حمید میرزاحسین؛ محمود صفارزاده


مدل‌سازی و تحلیل وضعیت شبکه معابر شهری در زمان وقوع بحران (مطالعه موردی: گرگان-گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22119/jte.2022.368884.2630

امید ذاکر؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدهادی الماسی


تحلیل حساسیت شاخص‌های ارزیابی حمل و نقل در صورت تغییرات سرفاصله اتوبوس تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.369282.2632

محمود رضا کی منش؛ امیرمحمد پروینی


ارائه مدلی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری: مطالعه موردی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22119/jte.2023.374230.2634

بختیار استادی؛ محسن حدادزاده لنگری


شناسایی و اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی رقابت پذیری خدمات حمل و نقل ریلی بین المللی بار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.374307.2635

سید علی دلبری؛ سید علیرضا داودی؛ محی الدین صبوحی


بررسی تأثیر استفاده از جوانسازهای پلیمری بر عملکرد مخلوط آسفالت بازیافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.379241.2640

حسن زیاری؛ مهند البیاتی؛ یوسف امجدیان


بررسی میزان رضایتمندی ساکنین شهر تهران از اتوبوسرانی در زمان همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.380253.2641

آرمین اسلامی؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ هادی غلامی


اثر بازیابی انرژی ترمزی وسایل نقلیه روی کاهش ذرات PM10 و اندازه گیری آن به کمک نرم افزارهای ناوبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.380812.2644

علی اصغر صادقی؛ رحیم ایلدر آبادی


مقاله پژوهشی

بررسی دیدگاه دست اندرکاران پروژه های عمرانی در انتخاب ماشین آلات و تجهیزات بر اساس معیارهای توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.382087.2648

مهیار عمژیک؛ علی اصغر صادقی


علمی - پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی اداره کل راه‌آهن لرستان با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.383224.2649

مهدی محمدزاده؛ ریحانه تاتی


مکان‌یابی شناسگرهای ثبت اطلاعات ترافیکی با هدف تخمین زمان سفر با در نظر گرفتن خرابی شناسگرها در سطح شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22119/jte.2023.383802.2650

رضا دهستانی بافقی؛ محمود احمدی نژاد


ارائه الگوی هوشمندسازی شهر مبتنی بر مفهوم توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.384623.2653

سعید کامیابی؛ فاطمه السادات شمس نجفی؛ عباس ارغان


پیش‌بینی زمان‌ ورود اتوبوس به ایستگاه با استفاده از سیستم‌ استنتاج فازی-عصبی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22119/jte.2023.384886.2655

مجتبی رجبی بهاءآبادی؛ علیرضا گنج خانلو


اولویت بندی مشتریان با استفاده از تکنیک خوشه بندی؛ مطالعه موردی حمل و نقل ریلی مسافری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22119/jte.2023.385775.2657

حمیدرضا احدی؛ عماد عاشوری


بررسی نقش توسعه حمل و نقل محور (TOD) در مدیریت توسعه پایدار شهری مورد مطالعه ایستگاه گلشهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

10.22119/jte.2023.387185.2658

افشین قربانی پارام


ارزیابی پایداری حمل‌ونقل شهری با تأکید بر معیارهای اقتصادی– اجتماعی با رویکرد تلفیقی مدل سوتی وMCDM (مطالعه موردی منطقه 5 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.388839.2660

بهنوش رضازاده حسینی؛ مریم رباطی؛ علی نادران


مقایسه مدل‌های رگرسیونی و نظریه مطلوبیت در پیش‌بینی تصمیم‌ عبور از چراغ قرمز/زرد با لحاظ ناهمگنی مکانی و سلایق رانندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22119/jte.2023.390629.2662

عبدالاحد چوپانی؛ محمدعلی حقیقت؛ فرشید افشار


مطالعه عملکرد مخلوط میکروسرفیسینگ حاوی پودر سرباره مس جایگزین فیلر طبیعی: ارزیابی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22119/jte.2023.397692.2666

مریم زروک؛ امیر ایزدی؛ مهدی زال نژاد


ارزیابی اسلاری‌سیل رنگی حاوی رنگدانه طبیعی و قیرامولسیونی: مطالعه آزمایشگاهی عملکرد و مشخصه‌های رنگ‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.401001.2668

حسن زیاری؛ مهدی زال نژاد؛ محمدعلی زیاری


رویکردی برای مکان‌یابی مراکز لجستیکی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22119/jte.2023.404703.2671

سهراب عبداله زاده


تعیین شاخص های ناسازگاری در راه های برون شهری با استفاده از داده های متن باز طرح هندسی و بررسی ارتباط آن با انواع تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22119/jte.2024.404186.2672

محمدرضا خیراندیش؛ سینا صاحبی؛ حمید مدنی


نظارت تصویری بر موانع حمل‌و‌نقل ریلی با استفاده از روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22119/jte.2023.406622.2673

محمدعلی صندیدزاده؛ سیمین کولائیان


مقاله پژوهشی

تحلیل آسیبپذیری تقاطعات در شبکه‌های بزرگ به هنگام وقوع بحران (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22119/jte.2024.409103.2675

شهریار افندیزاده؛ زینب عبادی؛ علی نادران


علمی - پژوهشی

گسترش مدل نوین مبتنی بر شبکه عصبی پیچشی و نظم دهی حذف تصادفی تغییراتی در برآورد شدت تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.413996.2676

علی توکلی کاشانی؛ امید عبدالحسین پور محجوبیان


مقایسه عملکرد چهار الگوریتم یادگیری ماشین در مدل سازی شدت تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.414793.2678

امید عبدالحسین پور محجوبیان؛ علی توکلی کاشانی


گسترش مدل شبکه عصبی گراف پیچشی در مدل سازی شدت تصافات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22119/jte.2023.418859.2684

امید عبدالحسین پور محجوبیان؛ علی توکلی کاشانی


الگوی مطلوب فناوری های نوین هوشمند ارتباطی در توسعه مدیریت شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22119/jte.2023.420954.2688

بی بی سادات میراسماعیبلی؛ مهدی عسگری کچوسنگی؛ افشین محمدی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سیدرضا نقیب السادات


چرخه موج سبز چراغ‌های راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ و تأثیر آن ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ‌ هوا و صدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22119/jte.2024.395517.2665

محمدحسین بیگلرمزلقانی؛ مهدی یزدان پناه؛ علی دهقان بنادکی


طراحی مدل ساختاری اقدامات موثر جهت ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار جاده‌ای با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22119/jte.2024.415539.2680

محمدحسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده؛ محمد امین دهملایی


تأثیر قیمت‌های عوارض طرح ترافیک بر رفتار خرید مشتریان (مطالعه موردی:‌ طرح ترافیک تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22119/jte.2024.420208.2686

محمود صفارزاده؛ حمید میرزاحسین؛ مهدی فریدزاد؛ ابراهیم امیری


برآورد تقاضای سفر بین‌شهری با استفاده از داده‌های تلفن همراه: مطالعه موردی شهرستان‌های تهران و شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22119/jte.2024.424005.2690

سیاوش طاهری نوید؛ افشین شریعت مهیمنی؛ مهدی یار درویش‌زاده کاخکی


ارائه رویکردی به ‌منظور ارزیابی الگوی مشارکت کاربران در داده‌های مکانی داوطلبانه بزرگراه‌ها با استفاده از یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22119/jte.2024.435790.2695

رحیم علی عباس پور؛ علیرضا چهرقان؛ ُسعیده ساداتی؛ عباس عابدینی


بررسی دلالت‌های اقتصاد رفتاری بر افزایش سهم حمل‌ونقل همگانی در زمان تغییر قیمت بنزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22119/jte.2024.440309.2696

محمد جواد نظرزاده؛ تیمور محمدی؛ علی فریدزاد؛ عبدالرسول قاسمی


مطالعه آزمایشگاهی رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی نانورس به روش های جاروب- زمان، کرنش و تیر خمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22119/jte.2024.441761.2698

محسن عموزاده عمرانی؛ رضوان باباگلی؛ مجید سلیمانپور