موضوعات = مهندسی صنایع
توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


مدل‌سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

دوره 13، شماره 1، مهر 1400، صفحه 1071-1090

10.22119/jte.2021.63216

کوثر صادقی ولنی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری

دوره 11، شماره 1، مهر 1398، صفحه 97-121

محمد تیموری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین زاده کاشان؛ امیر عباس شجاعی


رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 887-908

علیرضا سلامت بخش ورجوی؛ رضا توکلی مقدم؛ مهدی علینقیان؛ اسماعیل نجفی


طراحی مدل و ارائه روش حل برای مسأله حمل و نقل هزینه ثابت با در نظر گرفتن محدودیت تخفیف

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 635-655

سمیرا صادقی مقدم؛ مصطفی حاجی آقائی کشتلی؛ مهدی محمودجانلو


ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 399-413

حسنی ملانوری؛ رضا توکلی مقدم؛ فاطمه صبوحی؛ مصطفی حاج آقایی کشتلی


الگوریتم شاخه و کران برای مسئله‌ برون‌بری- مکان‌یابیِ (ایستا و پویای استوار) در لجستیکِ اضطراری

دوره 10، شماره 1، مهر 1397، صفحه 31-52

مینا مزرعه فراهانی؛ سید کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ ابراهیم تیموری


تحلیل پیش بینی تقاضای مسافر و بار در صنعت هوایی ایران

دوره 10، شماره 1، مهر 1397، صفحه 75-101

مجید جلیلی؛ منوچهر منطقی


یکپارچگی مساله مسیریابی وسایل نقلیه با زمانبندی حمل‌ونقل و تولید در زنجیره‌تأمین

دوره 9، شماره 4، تیر 1397، صفحه 549-570

محمد علی بهشتی نیا؛ داود فیض؛ فاطیما سدادی