دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 39، دی 1397، صفحه 199-398 

علمی - پژوهشی

تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 199-211

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشید رضا حقیقی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


پاسخ شبه‌استاتیکی روسازی آسفالتی لایه‌ای با رفتار ویسکوالاستیک به روش المان دیفرانسیل کوادرچر

صفحه 311-334

سینا رامش خواه؛ محمود ملکوتی علون آبادی؛ پرویز ملک زاده؛ سید حامد معراجی


مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد الیاف بازیافتی پلی پروپیلن گونی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای بابلسر با درصدهای مختلف سیمان

صفحه 371-384

نیما رنجبر مالی دره؛ عیسی شوش پاشا؛ سید محمد میرحسینی؛ مهدی دهستانی


مقاله پژوهشی

ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

صفحه 399-413

حسنی ملانوری؛ رضا توکلی مقدم؛ فاطمه صبوحی؛ مصطفی حاج آقایی کشتلی