نویسنده = آقایان، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

الهام سادات رضویان؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی