نویسنده = جلیلی قاضی زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره‌های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر کاوسی؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده؛ ابوالفضل حسنی


2. ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 493-506

امیر کاووسی؛ امیر رسولی؛ کامران رحیم اف؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده