نویسنده = شکیبایی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مسعود کرکه آبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ نریمان نیکو؛ سمانه کوچکی کوچکی


2. ارائه مدل شبیه ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جز ییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 55-72

مسعود شکیبایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ نریمان نیکو؛ سمانه کوچکی؛ سید محسن برهانی