نویسنده = یوسفی، حامد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حامد یوسفی؛ فرشیدرضا حقیقی؛ رضا جعفری؛ علی اکبری