نویسنده = میرمحمد صادقی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 717-730

جواد میرمحمد صادقی؛ امیرعباس حضرتی؛ آراز هاشمی نژاد