نویسنده = زارع، شکرالله
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روش های تجربی، تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حامد کریم نیا؛ حسین میرزائی نصیرآباد؛ شکرالله زارع