نویسنده = ساعدی گرمی، رامین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روش های مختلف اطلاع رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران

دوره 9، شماره 3، بهار 1397، صفحه 357-375

نوید خادمی؛ مصطفی بابابیک؛ رامین ساعدی گرمی