ارائه یک چهارچوب انعطاف پذیر به منظور مدلسازی روابط مکانی در سیستم های حمل و نقل کاربر محور با استفاده از حساب تکه های متصل سفارشی شده فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهرری

چکیده

روابط مکانی میان خودرو و اشیا مورد علاقه او در طی یک مسیر حمل و نقل شهری، یکی از مهمترین پارامترهایی است که مشخص می‌کند یک شی تا چه اندازه با کاربر متحرک مرتبط است. مقاله حاضر چهارچوب نوینی را با استفاده از فازی سازی روابط مکانی ارائه می دهد. هدف از این پژوهش ارائه یک چهارچوب انعطاف پذیر بصورتی است که اشیا مرتبط با کاربر را با توجه به موقعیت، جهت و سرعت حرکت کاربر معرفی نماید. نوآوری اصلی این مقاله تعریف یک مدل داده انعطاف پذیر فازی و سفارشی سازی روابط موجود در حساب تکه های متصل به منظور معرفی اشیا مرتبط مکانی بر اساس موقعیت، سرعت و جهت کاربر است. در این روش مدل داده بر اساس ویژگیهای کاربر متحرک با استفاده از یک وسیله نقلیه با سرعت و جهت مشخص در یک محیط شهری طراحی و ایجاد شد. نکته قابل توجه آن است که تعداد روابط مکانی‌ موجود از 8 رابطه به 5 بر اساس اصول سفارشی‌سازی و ایجاد فضای حساب کلان تقلیل یافته‌است. این امر علاوه بر آنکه زمان اجرای الگوریتم را کاهش و کارآیی سیستم را افزایش داده، از ارائه اطلاعات مشابه به کاربر کاسته و توانایی تصمیم‌گیری فرد را ارتقا داده‌اند. همچنین فازی سازی موقیعت و روابط مکانی انعطاف پذیری وکارایی مدل را در یافتن اشیا مرتبط افزایش داده است. روش پیشنهادی در سناریوی هدایت گردشگر در مناطق 3،6 و11 تهران پیاده سازی شد. صحت سنجی نتایج حاصل دقت 92/7درصدی و رضایتمندی 91/52درصدی را خاطر نشان می‌سازد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 18 آذر 1395
  • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398