ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

چکیده

مدیریت ترافیک مسیرها، شامل بهبود روانی ترافیک در شبکه مسیرها و کاهش اثرات منفی ترافیک مانند مسدود شدن مسیر وسایل نقلیه امدادی، تاخیر، زمان انتظار، استرس رانندگان وسایل امدادی می‌باشد. بهبود جریان عبور و مرور، ‌در شبکه مسیرها می‌تواند تعداد خودروهای بیشتری را بدون نیاز به کاهش سرعت متوسط پشتیبانی کند، از طرف دیگر در کاهش موقعیت‌های پر ترافیک، با جلوگیری از افزایش استفاده از یک مسیر در یک زمان خاص، با فراهم کردن مسیرهای پیشنهادی با زمان کوتاه‌تر، تاثیر گذار می‌باشد. رویکرد ارائه شده در این مقاله، امکان اصلاح هوشمندانه و بلادرنگ عبور و مرور مسیرها در شبکه را بر اساس تغییرات بلادرنگ، در شرایط اضطرار فراهم می‌کند. عامل‌ها هم برای نمایش خودروها و هم برای نمایش سیستم‌های کنترلی گوناگون ترافیک استفاده می شوند. روش‌های چند عامله، برای مدل کردن سیستم‌های پیچیده‌ای که در آن‌ها تعداد بی‌شماری واحدهای مستقل بر هم اثر و یا همکاری دارند، استفاده می‌شوند. افزایش پیچیدگی و اندازه‌ی کل شبکه‌ی حمل و نقل، نیاز به سیستم‌های چندعاملی را افزایش می‌دهد. این مقاله یک سیستم چند عامله جدید برای مدیریت عبور و مرور را که از هوش تجمعی استفاده می‌کند، ارائه کرده است. به این منظور از هوش تجمعی برای کاهش زمان محاسبات، استفاده شده است. وسایل نقلیه ورودی، در مجموعه ای از مسیرها توزیع شده، زمان طی شده مسیر، کاهش یافته و اطلاعات عبور و مرور به صورت بلادرنگ برای وسایل نقلیه امدادی، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1394
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1394