مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه شاهد تهران

چکیده

در این مقاله، مساله توزیع مواد خطرناک در شرایطی مورد بررسی قرار می‏گیرد که در آن از یک سو توزیع‏کننده، درصدد انتخاب مسیرهای اقتصادی با کمترین هزینه بر روی شبکه است و از سوی دیگر به منظور افزایش ایمنی حمل مواد خطرناک، آژانسی نظارتی به عنوان مهاجم، در صدد است تصمیم توزیع‏کننده برای عبور از کمان‏های شبکه را تحت کنترل قرار دهد و در صورتی‏که توزیع‏کننده از این کمان‏ها عبور نماید، از وی جریمه دریافت نماید.
در این تحقیق، تعارض موجود بین دو تصمیم‏گیرنده در حالتی‏که آن‏ها درک یکسانی از اطلاعات شبکه ندارند در قالب مدلی دوسطحی مدلسازی می‏شود. از آنجا که چنین مساله‏ای از نوع مسایل محاسباتی دشوار محسوب می‏شود و روش‏های دقیق برای حل این مسایل زمانبر است، دو الگوریتم فراابتکاری دوسطحیی برای حل مساله توسعه داده می‏شود. همچنین به کمک نتایج حاصل از حل مسایل تصادفی در ابعاد مختلف، کارایی الگوریتم‏های پیشنهادی در مقایسه با یکدیگر تحلیل می شوند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1395