مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر شمار تلفات ناشی از حوادث ساخته‌ی دست بشر یا بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان و ... افزایش چشمگیری یافته است. ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از این بلایا سبب شده است که طی سال‌های اخیر امداد‌رسانی به مناطق آسیب دیده و کاهش اثرات بلایا مورد توجه قرار بگیرد. که لازمه‌ی این کار مدیریت صحیح در زمان وقوع فاجعه است که سبب برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت‌های ضروری می‌شود. تأمین اقلام امدادی مورد نیاز پناهگاه‌ها یکی از مهمترین اقدامات در فاز پاسخ به فاجعه است. در این مقاله یک شبکه‌ی سه سطحی متشکل از انبارهای وسایل، مراکز تأمین اقلام امدادی و پناهگاه‌ها در نظر گرفته شده و یک مدل ریاضی برای مسیریابی و زمان‌بندی همزمان وسایل حمل و نقل جهت توزیع اقلام امدادی ارائه شده است. در فرآیند توزیع اقلام امدادی، امکان خدمت گرفتن از هر مرکز تأمین اقلام توسط چندین وسیله‌ی حمل و نقل، انبارهای چندگانه برای شروع حرکت وسایل امدادی و محدودیت ظرفیت برای وسایل و میزان عرضه‌ی اقلام در نظر گرفته شده است. به جهت اهمیت موضوع مدت زمان خدمت‌دهی در فاز پاسخ به فاجعه، هدف مدل پیشنهادی، کمینه‌سازی کل زمان رسیدن وسایل حمل و نقل به مراکز تأمین و پناهگاه‌ها با در نظر گرفتن پنجره‌های زمانی سخت بیان شده است. در ادامه برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی، منطقه‌ی چهار شهر تهران به عنوان مطالعه‌ی موردی مورد بررسی قرارگرفته و مدل بر روی آن اجرا و نتایج محاسباتی ارائه گردیده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که میزان موجودی اقلام امدادی در مراکز تأمین، روی کل زمان امدادرسانی تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1394
  • تاریخ بازنگری: 17 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1395