استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله با استفاده از مفاهیم نظریه بازی، یک مدل مدافع-مهاجم (AD) برای بررسی آسیب‌پذیری شبکه‌ حمل‌ونقل ریلی در برابر تخریب عامدانه ارائه می‌شود. روش علمی بکار رفته در این پژوهش، ریشه در عواقب و اثرات ترافیکی و حمل‌ونقلی حمله تروریستی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ به ساختمان مجلس شورای اسلامی و بسته شدن ایستگاه‌ متصل به آن (ایستگاه بهارستان) دارد. هدف این مطالعه ارائه یک متدولوژی جهت شناسایی بحرانی‌ترین ایستگاه انبوه‌ بر ریلی (مترو) در شرایطی است که امکان سوار و یا پیاده شدن مسافران در آن ایستگاه وجود نداشته باشد. مدل ارائه ‌شده در این پژوهش، یک مسئله بهینه‌سازی دو مرحله‌ای است که به ‌صورت یک بازی بین مهاجم و استفاده‌کنندگان تعریف می‌شود. در این مقاله پس از فرمول‌بندی مسئله، الگوریتمی کاربردی برای حل آن ارائه خواهد شد. در نتیجه با استفاده از این فرمول‌بندی می توان محتمل‌ترین ایستگاهی که در صورت بروز مخاطرات مورد حمله قرار خواهد گرفت را شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 14 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1398