ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه ایجاد زیرساخت­های توسعه­ پایدار در همه ابعاد مدیریت شهری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. حمل‌ونقل کالا به‌صورت مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط است، بنابراین سیاست­گذاری و برنامه­ریزی در این حوزه می­بایست بر پایه توسعه پایدار صورت گیرد. بار درون‌شهری از منظر توسعه پایدار دربردارنده ابعاد مختلفی از تأثیرات بر زندگی شهروندان است که سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی از جنبه­های اصلی آن است. در این پژوهش، ابتدا زیرشاخص­های تشکیل­دهنده فرمول توسعه پایدار از طریق توزیع پرسشنامه میان کارشناسان و وزن­دهی و 4 استراتژی اثرگذار، انتخاب گردید. سپس این استراتژی­ها از طریق پرسشنامه از رانندگان مورد سوال قرار گرفت و رفتار رانندگان پس از اجرای هر سیاست پیش­بینی شد. به‌منظور بررسی اثربخشی همزمان سیاست­ها، از ترکیب 4 استراتژی پیشنهادی، 16 سناریو در شبکه اعمال و تغییرات شاخص توسعه پایدار نسبت به وضع موجود مقایسه گردید.  همچنین ضرایب مدل توسعه پایدار با در نظرگیری هم‌زمان منافع بخش خصوصی، دولتی و شهروندان کالیبره گردید تا به‌عنوان ملاک تصمیم‌گیری جهت پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریتی حمل کالا ، قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد اجرای استراتژی ساخت 4 بارانداز در 4 گوشه هسته مرکزی شهر بهترین استراتژی تکی محسوب می­شود. همچنین با تحلیل نتایج پرسشنامه به روش AHP ، وزن هر یک از شاخص­ها وزیر شاخص­ها مشخص و مقادیر ضرایب مدل کالیبره گردید. نتایج تحلیل پرسشنامه حاکی از آن است که در بین سه شاخص مطرح‌شده، شاخص زیست­محیطی دارای بیشترین اهمیت است و هم‌چنین در بخش زیست‌محیطی زیرشاخص تولید گازهای گلخانه­ای، در بخش اقتصادی زیرشاخص زمان سفر اضافه‌شده و در بخش اجتماعی تصادفات دارای بیشترین اهمیت بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the impact of inland freight transport on sustainable transport indicators (Case study: Ahwaz city)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aboutalebi Esfahani 1
  • Hosin Haghshenas 2
  • Mojdeh Mohammadhoseini 3
2 Department of Transportation Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 M.SC. in Transportation, , Faculty of Civil and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran,
چکیده [English]

Today, sustainable development infrastructures are of particular importance in all aspects of urban management. The transport of goods is directly related to the lives of citizens, therefore, policy making and planning in this area, must be based on sustainable development. From the point of view of sustainable development, inter-urban load has various dimensions of the impact on the lives of citizens, that three economic, social and environmental indicators being its main features. In this study, firstthe sub-indicators of the sustainable development formula was weighted by distributing the questionnaire among experts and were selected four effective strategies. Then, these strategies were questioned by the drivers’ questionnaire and driver behavior was predicted after implement of each policy. In order to examine the simultaneous effectiveness of policies,16 scenarios were applied in the network. Also, the coefficients of the sustainable development model were calibrated to be considered as the criterion for decision-making for the implementation of goods transportation management policies. The results show that implementing the strategy of building 4 docks in the four corners of the central core of the cityis considered as the best single strategy. By analyzing the results of the questionnaire by AHP method, the weight of each indicators and sub-indicators was determined and the environmental index is the most important, and also in the environmental section under the indicator of greenhouse gas emissions, in the economic sector, under the index of travel time, added and in the social sector the total number of accidents Most Important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban freight Transport
  • sustainable development
  • AHP method
  • Shipping of goods
-پژوهشکده حمل‌ونقل.  دانشگاه صنعتی شریف، (1393)، "ساماندهی حمل‌ونقل بار و کالا در سطح شهر تهران، تخمین ماتریس­های مبدأ و مقصد".
-جوانفر، الف. رضائیان، ج. شکوفی، ک .  و مهدوی، ا. (1395)."مسئله مکان­یابی_مسیریابی انبارهای عبوری چند محصولی با در نظر گرفتن وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار و قابلیت برداشت و تحویل در چند بار در یک شبکه زنجیره تامین چندسطحی". فصلنامه علمی_پژوهشی مهندسی حمل و نقل، دوره 8، شماره 4، ص. 603-627
-چراغی، ااف. ج. ، حیدری، ی .، رحیمی، ج. رزمی. (1395)." مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش­های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی. فصلنلمه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل". دوره 8، شماره 2، صفحه 195-213.
-حسامی، س. (1393). "برآورد هزینه های حمل‌ونقل بار در معابر شهری؛مطالعه موردی مشهد مقدس" چهاردهمین کنفرانس حمل‌ونقل و ترافیک تهران.
-حق‌شناس، ح. (1391) "ارزیابی سیاستهای حمل ونقل پایدار با استفاده از تجربیات شهرهای جهان،" پایان‌نامه دکتری، دانشگاه صنعتی شریف.
-سازمان بهسازی و نوسازی شهر اهواز (1391)، "مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل کالای درون‌شهری".
-مهندسین مشاور اندیشکار (1385) "گزارش مبدأ - مقصد سفرها," مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اهواز.
-Allen, J. and Browne, M. (2008)."Review of survey techniques used in urban freight studies", Project Report of the Green Logistics: Work Module 9.
-Browne, M., Allen, J., Nemoto, T., Patier, D. and Visser, J. (2012). "Reducing social and environmental impacts of urban freight transport: A review of some major cities," Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 39, PP. 19-33.
-Browne, M., Allen, J., Steele, S., Cherrett, T. and McLeod, F. (2010) "Analysing the results of UK urban freight studies", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, PP. 5956-5966.
-Browne, M., Piotrowska, M. Woodburn, A.G. and Allen, J. (2007). "Literature Review WM9: Part I-urban freight transport, carried out as part of Work Module 1, Green Logistics Project.
-Browne, M., Sweet, M., Woodburn, A. and Allen, J. (2005)."Urban freight consolidation centres final report," Transport Studies Group, University of Westminster.
-C. Systematics, C. N. C. H. R. Program, A. A. O. S. Highway, and T., Officials, (2008). "Forecasting statewide freight toolkit", Transportation Research Board, Report 606.
-Dablanc, L. (2009). "Freight transport for development toolkit: Urban Freight", Transport Research Support. World Bank. 50P.
-Figliozzi, M. A. (2011) "The impacts of congestion on time-definitive urban freight distribution networks CO2 emission levels: Results from a case study in Portland, Oregon", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 19, pp. 766-778.
-Holguín-Veras, J., Amaya, J., Jaller, M., Wang, C., Wojtowicz, J., Gonzalez-Calderon, C. (2014) "Public Sector Freight Interventions in Metropolitan Areas II: Pricing, Logistics, and Demand Management," in Transportation Research Board 93rd Annual Meeting.
-Leonardi, J., Browne, M. and Allen, J. (2012) "Before-after assessment of a logistics trial with clean urban freight vehicles: A case study in London," Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 39, PP. 146-157.
-Marcucci, E., and Danielis, R. (2008) "The potential demand for a urban freight consolidation centre", Transportation, Vol. 35, Issue 2, PP. 269-284.
-Schoemaker, J., Allen, J., Huschebek, M. and Monigl, J. (2006) "Quantification of urban freight transport effects I", BESTUFS consortium.
-Tavasszy, L. and Jong, G. D. (2013)" Modelling freight transport", Elsevier.
-Triantafyllou, M., Cherrett, T. and Browne, M. (2014) "Urban Freight Consolidation Centers: Case Study in the UK Retail Sector", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, PP. 34-44. Doi: 10.3141/2411-05.