ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه زیرساخت‌های توسعه‌ پایدار در همه ابعاد مدیریت شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. حمل ‌و نقل کالا به‌صورت مستقیم با زندگی شهروندان در ارتباط است، بنابراین سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه به‌ عنوان یکی از جریان‌های اصلی جابجایی در سطح یک شهر، می‌بایست بر پایه توسعه پایدار صورت گیرد. بار درون شهری ازمنظر توسعه پایدار دربردارنده ابعاد مختلفی از تاثیرات بر زندگی شهروندان است که سه شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از جنبه‌های اصلی آن است. در این پژوهش کالیبره کردن ضرایب مدل توسعه پایدار با در نظرگیری هم زمان منافع بخش خصوصی، دولتی و شهروندان مدنظر است تا به‌عنوان ملاک تصمیم‌گیری جهت پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریتی حمل کالا در هسته مرکزی کلان‌شهر اهواز قرار گیرد. این موضوع به متولیان مدیریت شهری کمک می‌کند، قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم برای ایجاد توسعه در زیرساخت‌های حمل ‌و نقل بار، اثرات آن بر بهبود وضعیت توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار دهند. بدین منظور با جمع آوری و طبقه بندی زیرشاخص‌های هر یک از سه شاخص اصلی، پرسشنامه‌ی طراحی شده میان تقریبا تمامی کارشناسان محلی توزیع و مورد تحلیل قرارگرفت. با تحلیل نتایج پرسشنامه به روش AHP وزن هر یک از شاخص‌ها وزیر شاخص‌ها مشخص و مقادیرضرایب مدل کالیبره می‌گردد. نتایج تحلیل پرسشنامه حاکی از آن است که در بین سه شاخص مطرح شده، شاخص زیست‌محیطی دارای بیشترین اهمیت است و هم چنین در بخش زیست‌ محیطی زیرشاخص تولید گازهای گلخانه‌ای، در بخش اقتصادی زیرشاخص زمان سفر اضافه شده و در بخش اجتماعی تصادفات دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1397