طراحی شبیه‌ساز سیستم اینترلاکینگ راه‌آهن بر اساس دینامیک رویداد محور در نرمافزار MATLAB

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سیستم‌های سیگنالینگ و اینترلاکینگ نقشی حیاتی در ایجاد یک حمل و نقل ایمن در سیستم‌های راه‌آهن ایفا می‌کنند. از آنجایی که در این سیستم‌ها رخ دادن هیچ نوع خطایی حتی کوچک جایز نیست، استفاده از روش‌های صوری برای طراحی، شبیه سازی، مدل‌سازی و ارزیابی، بسیار حائز اهمیت است. چندین روش صوری برای طراحی وجود دارد که یکی از ابزارهای مناسب، استفاده از جعبه ابزار Stateflow نرم‌افزار MATLAB است. در این مقاله یک مدل از سیستم اینترلاکینگ و سیگنالینگ برای شبکه‌های ریلی بر اساس دینامیک رویداد محور طراحی شده است و با استفاده از اطلاعات پایه شبکه ریلی، قواعد ترافیکی مدل‌سازی و شبیه‌سازی می‌شوند. از ویژگی‌های اصلی این شبیه ساز، طراحی و توسعه آسان سیستم اینترلاکینگ تنها با تغییر اطلاعات پایه و افزودن مدهای عملکردی جدید است. هدف از طراحی این مدل توسعه و اجرای توابع اینترلاکینگ جدید در یک محیط شبیه سازی برای بهبود عملکرد آن‌ها است. نوآوری اصلی در این مدل، طراحی المان‌های شبکه ریلی بر اساس دینامیک رویداد محور و قابلیت توسعه و ارتباط سیستم اینترلاکینگ با سایر سیستم‌های کنترل ترافیک ریلی است. در انتها مدل سیستم اینترلاکینگ برای شبکه ریلی خط 2 متروی تهران و یک ایستگاه راه‌آهن طراحی می‌شود و عملکرد آن در ارتباط با سیستم‌های کنترل ترافیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an event driven railway interlocking simulator in MATLAB software

نویسندگان [English]

  • Bijan Moaveni
  • Mohammad Ali Sandidzadeh
چکیده [English]

Due to the important role in providing safe conditions for train movements, railway interlocking systems are considered as safety critical systems, hence it requires advanced formal modeling techniques and step-by-step development to ensure safety, quality and reliability of the system. Stateflow toolbox of MATLAB software is a convenient tool for formal design. In this paper, we present a new simulator of railway signaling and interlocking systems based on discrete-event dynamic. This simulator with receiving the basic information about physical features and policies of railway network, models and simulates the interlocking system.The primary features of this simulator are facility in design and developing the interlocking system, and its ability to test the new interlocking functions in it. The main innovation in this simulator is that the elements of the railway network are designed based on discrete-event dynamic and its ability to develop and communicate interlocking system with other railway traffic control systems.To evaluates the performance of the proposed simulator, we simulate the interlocking system of a railway station and line 2 of Tehran metro in this simulator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discrete Event Systems
  • Interlockning Systems
  • Traffic Control Systems
  • MATLAB software. Stateflow toolbox