طراحی برنامه سفرهای برون شهری شخصی در شبکه های حمل ونقل با الگوریتم وراثتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

چکیده

در این مطالعه، برنامه ریزی سفرهای شخصی فعالیتمبنا در شبکه حمل ونقل عمومی که برای گردشگران از اهمیت خاصی برخوردار است، توسعه داده می شود. شبکه های حمل ونقل عمومی با مدل وابسته به زمان ساخته می شود. در این مدل وزن یال های شبکه ثابت نیست و تابعی از زمان شروع سفر است. بدلیل اینکه برنامه ریزی سفر دارای ماهیت ترکیباتی و از نوع بهینه سازی است، طراحی برنامه سفر با الگوریتم وراثتی مدل سازی می شود. این الگوریتم از جمله روش هایی است که با استفاده از جستجوی فراابتکاری، جواب بهینه را یافت میکند. در این مطالعه، ساختاری پیشنهاد می شود که اطلاعات روز و زمان شروع سفر، مدت زمان سفر، شهرهای مورد علاقه کاربر همراه با امتیاز آنها، مدت زمان انجام فعالیت و محدوده زمانی انجام فعالیت در هر شهر و شبکه های حمل ونقل مدنظر را از کاربر دریافت کند و به نحوی برنامه ریزی سفر را طراحی کند که کاربر در مدت زمان معین شده، بیشترین امتیاز از بازدید و انجام فعالیت در شهرهای انتخاب شده را بدست آورد. از اهداف این مطالعه، مدل سازی فعالیت های شخصی، طراحی سفر با هدف بهینه سازی زمان سفر و ارزیابی چارچوب پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی، مجموعه داده های جداول زمانی شبکههای حمل و نقل 15 مرکز استان ایران برای سه شبکه حمل ونقل: هواپیما، اتوبوس و قطار برای سفر بین شهرهای مدنظر جمع آوری شد و چارچوب پیشنهادی برای 50 سفر با نقاط اولیه، زمان شروع و مدت زمان سفر متفاوت ارزیابی شده است که به طور میانگین دارای خطای نسبی 5.2% می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Itinerary Planning for Personal Intercity Trip in Transportation Networks by Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

 • ALi Azizi 1
 • Farid Karimipour 2
 • ALi Esmaiely 3
1 Graduate University of Advance Technology
2 Unuversity Of Tehran
3 Graduate University of Advanced Technology
چکیده [English]

In this study, planning of activity-based personal trips in the public transportation networks that is of importance for tourist is developed. Public transportation networks are organized by time-dependent models. In this model the edge-weight is not constant and time-dependency of departure. Since trip planning has combinational nature and is optimization, therefor it is modeled with genetic algorithm. This algorithm is among the ways which use meta-heuristic search in order to find optimum solution. In this study structure is proposed that receives the raw data of day and time of the trip, the favorite cities of the traveller with their priority rating, the duration of activity in a particular city and its timing along with selected transportation networks from the traveller and designs trip planning in a way that in the allocated time the traveller gets the highest benefit rate of their visit and activity in the chosen cities. Among the purposes of this study are: modeling of personal activities, tip planning with the aims of optimize the time of trip and evaluating the proposed structure. In order to evaluate the proposed framework a series of data from timetables of transportation network of 15 Iran province centers for three transport networks: airplane, bus and train for travelling in the selected cities were collected and frameworks along with modeling were evaluated. So for its evaluation 50 trips with different starting time and tour duration were performed that in average have relative error 5.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Itinerary Planning
 • Public Transportation Networks
 • Time Dependent
 • Genetic Algorithm
دوره 7، شماره 2
دی 1394
صفحه 263-276
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1393
 • تاریخ بازنگری: 17 فروردین 1395
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1395