اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/دانشگاه ملایر

2 دانشگاه ملایر

3 دانشگاه زابل

چکیده

اثر سیمان ب در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت


خلاصه
رطوبت به عنوان یکی از عوامل عریان شدگی آسفالت مطرح می‌باشد، از بین بردن یا کاهش آثار رطوبت بر مخلوط‌های آسفالتی گرم از مهم‌ترین مسائل متداول روسازی بوده و یکی از راههای حصول به آن استفاده ازمواد مختلف در ساخت آسفالت است. در این زمینه می توان سیمان پرتلند را به عنوان ماده جایگزین فیلر در مخلوط آسفالتی استفاده کرد. در این مقاله، نتایج یک پژوهش آزمایشگاهی برای بررسی اثر سیمان در کاهش حساسیت آسفالت به رطوبت ارائه می‌گردد. در آزمایش های انجام شده در این تحقیق اثر مدت زمان استغراق و مجاورت مخلوط آسفالتی گرم در برابر رطوبت ارزیابی گردید. این نتایج حاکی است که تأثیر سیمان در افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی گرم در برابر رطوبت تابع زمان است و این افزایش در زمان‌های اولیه پس از اختلاط قابل توجه نمی‌باشد. سیمان آثار مناسبی در کاهش حساسیت دراز مدت آسفالت به رطوبت دارد و این پدیده را می توان به زمان مند بودن واکنش های شیمیایی نسبت داد.
کلمات کلیدی: بتن آسفالتی گرم، سیمان پرتلند، حساسیت به رطوبت، اقزودنی، مقاومت، زمان

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399
  • تاریخ دریافت: 05 شهریور 1391
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1391
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1391