توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش مهندسی الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه شیراز

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه مهندسی برق و الکترونیک، دانشکده مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

تعداد زیاد متغیرها در شبکه‌های شهری آنها را به یکی از پیچیده‌ترین مسائل در زندگی روزمره تبدیل کرده و مدیریت ترافیک و حمل و نقل و طراحی شهری را تحت تاثیر قرار داده است. برای مقابله با این موضوع در حل بعضی از مسائل تعدادی از پارامترها در نظر گرفته نمی‌شوند. مرکزیت بردارهای ویژه یکی از ابزارهایی است که اطلاعات ارزشمندی از شبکه را در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می‌دهد ولی دو مشکل اساسی دارد. اولین مشکل این است که مرکزیت بردار ویژه فقط برای شبکه‌ها با یک ویژگی قابل استفاده است. و همچنین اگر بهینه ویژگی یال‌ها در شبکه با مقدار عددی همسو نباشد، محاسبه مرکزیت بردار ویژه بدرستی انجام نمی‌شود. در این مقاله این دو مشکل اساسی در محاسبه مرکزیت بردارویژه حل شده است تا با استفاده از آن متغیرها در شبکه های شهری فشرده‌ شوند،‌تا اینکه حذف شوند. به منظور ارزیابی روش‌های پیشنهادی از دو آزمون لایه‌های همسان و نودهای همسان استفاده شده است که روش پس ترکیب مبتنی بر تجزیه نقاط تکین هر دو آزمون را با موفقیت گذراند. برای نشان دادن کارآیی روش‌ ارائه شده در حل مسائل شهری، دو مطالعه موردی برای حل مسئله زمان‌بندی چراغ راهنمایی و تشخیص منطقه مرکزی شهر شیراز انجام شده است. نتایج بدست آمده و مطالعات موردی گویای عملکرد صحیح و مناسب روش پیشنهادی است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 23 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 19 آبان 1399