تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی راه آهن ، گروه راه آهن برقی و کنترل وعلائم

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 گروه کنترل و علائم، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

با توجه به تاثیر ترافیک در جوامع امروزی که سبب ایجاد مشکلات زیادی شده است، وسائل حمل و نقل عمومی در این راستا به بهبود این روند کمک شایانی خواهد کرد. لذا حمل و نقل ریلی که در جابجایی مسافر و بار نقش مهم و ارزشمندی را ایفا می‌کند، لازم است که با روش‌های مختلف، به بهبود عملکرد آن در زمینه راحتی سفر، زمان سفر و میزان مصرف انرژی پرداخت. یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای کاهش مصرف انرژی، استفاده از پروفیل بهینه سرعت قطار است. باتوجه به موضوع بهینه‌سازی انرژی، روش‌های متعدد و همچنین الگوریتم‌های بهینه‌سازی متعددی برای این موضوع وجود دارد. در این مقاله برای اولین بار در صنعت متروی تهران با درنظر گرفتن مدل دینامیکی قطار و شیب و فراز موجود در مسیر که شامل سه ایستگاه با کمترین و بیشترین شیب و فراز است، با سه متغیر (1، 3 و 5) و با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و شبیه‌سازی در ‌نرم‌افزار متلب، پروفیل سرعت بهینه‌ای به دست آمده است که منجر به کاهش مصرف انرژی شده است. در نهایت با توجه به تعداد مراجعه به تابع هدف و سرعت همگرایی، نتایج بدست آمده از دو الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 19 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1399