تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

مسأله تخصیص لکوموتیو و زمانبندی حرکت قطارهای باری، از جمله مهم‌ترین مسائل برنامه‌ریزی در راه‌آهن هستند که به دلیل هزینه بالای ناشی از جابه‌جایی‌های غیرضروری لکوموتیو و هزینه‌های ناشی از تاخیر قطارهای باری، حل آنها به‌طور همزمان و ترکیبی می‌تواند بر کاهش هزینه خدمات حمل و نقل ریلی در راه آهن ایران، تأثیر بسزایی داشته باشد. مسأله تخصیص لکوموتیو شامل تخصیص لکوموتیوها به رام های باری است، به‌گونه‌ای که ضمن حمل کلیه رامهای باری، کمترین جابه‌جایی غیرفعال لکوموتیو و کمترین زمان انتظار رام ‌های باری را ممکن سازد. در راه آهن ایران، قطارهای مسافری طبق برنامه زمانی مشخص در شبکه حرکت می‌کنند. برنامه‌ریزی زمان حرکت قطارهای باری شامل تعیین توالی و زمان حرکت قطارهای باری، در فواصل زمانی بین قطارهای مسافری است به‌گونه‌ای که تداخلی با قطارهای مسافری نداشته باشند و کمترین تاخیر زمانی ممکن در رسیدن این قطارها به مقصد ایجاد گردد. در این مقاله مسئله تخصیص لکوموتیو و زمانبندی حرکت قطارهای باری برای راه آهن ایران ، در دو فاز پیاده سازی شده است. ابتدا لوکوموتیو مورد نیاز برای حمل رام های ‌ باری به آنها تخصیص داده می‌ شود و سپس برنامه زمانبندی حرکت قطارهای باری تشکیل شده، تعیین می‌گردد. در فاز اول، تخصیص لوکوموتیو به رامهای موجود با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت می‌گیرد. در فاز دوم، بهترین برنامه تخصیص لوکوموتیو که در فاز یک بدست آمده، در نظر گرفته شده و یک حد پایین برای زمان رسیدن قطارهای باری به مقصدشان محاسبه می‌شود. سپس مجدداً با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک دیگر، زمانبندی قطارهای باری انجام می‌شود. برای ارزیابی روش های بکار گرفته شده، یک مسئله ساده به صورت تفصیلی و 30 مسئله با ابعاد مختلف براساس شرایط شبکه راه آهن ایران حل شده و جوابهای آنها ارائه گردیده است

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 16 مرداد 1391
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1391
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1392