دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


علمی - پژوهشی

مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


مقاله پژوهشی

مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


علمی - پژوهشی

زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی محمدی؛ غلامعلی شفابخش


بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ امیرجواد مرادلو؛ مسعود جلالی جیرندهی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امین میرزا بروجردیان؛ مسعود ابراهیمی


تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیرسامان خیرخواه؛ حمیدرضا نویدی؛ معصومه مسی بیدگلی


مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عرفان حسن نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری


ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حجت الله حمیدی


انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نسرین شاه حیدری؛ سید نادر شتاب بوشهری


تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بابک گلچین؛ حبیب الله امیری


مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


مقاله پژوهشی

مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


علمی - پژوهشی

اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی


تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ عیسی جعفری نیارکی؛ فرزاد سلیمانی


تعیین نقش ادراک ایمنی و راحتی در استفاده از گذرگاه‏ های عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79650

سجاد عسکری


استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88369

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79655

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

10.22119/jte.2018.79657

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88169

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


تحلیل قابلیت اطمینان برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال در سیستم علائم راه آهن با استفاده از روش بلاک دیاگرام و افزونگی سخت افزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22119/jte.2020.109801

علیرضا توبکی؛ محمدعلی صندیدزاده


استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

10.22119/jte.2019.90944

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22119/jte.2020.119374

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

10.22119/jte.2020.113746

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22119/jte.2021.233957.2461

رضا جهانشاهی؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی


تأثیر الیاف بازالت و پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری محدود نشده خاک رسی ثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.22119/jte.2020.120821

سید هادی سهل آبادی؛ میثم بیات؛ محسن موسیوند؛ محسن سعادت


تحلیل الگوی عیب‌یابی مبتنی بر اطلاعات عملکردی ماشین (موردمطالعه: لکوموتیوهای زیمنس راه‌آهن ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.255766.2488

سید مجتبی Seyyed Mojtaba؛ علی اکبر حسنی


ارائه روش یادگیری عمیق در مدل پیش‌بینی ایمنی در سیستم مترو (نمونه موردی: مترو شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.264652.2507

امیرحسین عامری؛ حمید بیگدلی راد؛ حمید شاکر؛ محمود عامری


مقاله پژوهشی

ارزیابی رفتار راننده نسبت به شاخص‌های تصمیم‌گیری ذهن راننده در حرکت تعقیب خودرو مبتنی بر الگوهای رفتاری راننده در آشفتگی ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.267169.2511

ارسلان صالحی کلام؛ علی عبدی


علمی - پژوهشی

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیاده‌راه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.272738.2514

غلامرضا شیران؛ امیر ارفع شیرانی؛ علی نادران؛ فرهاد حدادی


مدل‌سازی بازی توزیع و تولید در مساله مسیریابی تولید سبز به کمک برنامه ریزی آرمانی فازی دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.279476.2521

فرزانه ادبی؛ سامان خیرخواه؛ رضا توکلی مقدم


ارزیابی رفتار مخلوط آسفالت گرم و نیمه گرم در مناطق سردسیر با استفاده از اصول مکانیک شکست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.281276.2523

بابک گلچین؛ زریر کوزه گر کالجی؛ رامین مشک آبادی


استخراج ویژگی از خطوط سیر به منظور شناسایی حالت حمل و نقل در شهر هوشمند با استفاده از یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.282495.2524

سجاد صولتی؛ رحیم علی عباسپور؛ علیرضا چهرقان


ارائه مدل چندهدفه فازی – استوار برای مسأله مکان‌یابی – تخصیص - مسیریابی – موجودی سبز در بهینه‌سازی فرایند مدیریت پسماند شهری با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.282693.2525

محمدحسین کبگانی؛ حمید شاهبندرزاده؛ ابراهیم حیدری؛ سید نورالدین امیری


ارائه و حل مدل مسیریابی وسیله نقلیه در مسافت طولانی با درنظر گرفتن الزامات راننده و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.283165.2527

سید فرید قنادپور؛ سحر عنبری


مقاله پژوهشی

تثبیت بستر رسی با استفاده از ژئوپلیمر سنتز شده از سرباره، خاکستربادی، دیاتومیت و خاکستر پوسته برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.282549.2528

علیرضا غنی زاده؛ کوروش میرزایی؛ سمیه بختیاری


علمی - پژوهشی

پارامترهای مقاومت برشی خاک مسلح شده با الیاف سرامیکی پوشش داده شده با نانوسیلیس و کائولن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.284069.2529

مهدی اسحاق زاده؛ میثم بیات؛ رسول اجل لوئیان؛ سید مهدی حجازی


مقاله پژوهشی

تأثیر طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل همگانی بر میزان آلودگی هوای شهری با استفاده از روش پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.285015.2531

مهدی برجی؛ منصور حاجی حسینلو؛ سیدمحمدحسین دهناد


علمی - پژوهشی

تحلیل تأثیر محتوا و قالب تابلوهای پیام متغیر بر رفتار تغییر مسیر رانندگان (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.286450.2536

ایمان ایلخانی؛ مهدی یزدان پناه؛ علی دهقان بنادکی


ارزیابی رفتار عابرین پیاده در مواجهه با موقعیت های حادثه ساز شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22119/jte.2021.281073.2537

احمد َشیخلو؛ علی توکلی کاشانی؛ علی نادران


تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل معدن: مطالعه مقایسه‌ای روش‌های نیمه‌پارامتری و پارامتری مخاطرات متناسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.286469.2538

زینب اله کرمی؛ احمدرضا صیادی؛ بهزاد قدرتی


بررسی میزان تمایل کاربران بالقوّه، نسبت به استفاده از سیستم حمل و نقل سریع شخصی (PRT): مطالعه موردی شهرکهای شمال غربی شیراز، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.286613.2539

اردشیر کهن دل شیرازی؛ حمیدرضا مختاریان


انتخاب استراتژی بهینه برای بهبود تاب‌آوری شبکه حمل و نقل با در نظر گرفتن عدم قطعیت برای موعد زمانی وقوع تهدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.291460.2540

مهدی دزفولی نژاد؛ رضا رؤفی؛ احمد دالوند


بررسی وضعیت استراتژیک ناوگان هوایی کشور و تدوین راهبردهای پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.295379.2547

عباس راد؛ علیرضا فاضلی؛ مریم خادمی؛ حسن فارسیجانی


بهینه‌سازی مسیر قائم راه با در نظر گرفتن هزینه مصرف سوخت و استفاده از الگوریتم‌ شبیه‌سازی تبرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.296443.2548

محسن بابایی؛ امیرحسین چهارمحالی


ارائه برنامه زمان‌بندی قطار بر اساس عدم‌قطعیت‌های موجود ؛ مطالعه موردی: خط 5 متروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.297683.2549

میلاد نظری؛ علی عبدی؛ حسن ذوقی


بررسی تأثیر پودر سرباره کوره آهنگدازی بر عملکرد آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.298212.2550

امیر ایزدی؛ ساسان شایگان؛ مهدی زال نژاد


ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی الیاف پلی‌پروپیلن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22119/jte.2021.298308.2551

حسن زیاری؛ محمدجواد مهدی زاده؛ مهدی زال نژاد


بررسی عملکرد دو روش بازیابی محلی و سراسری در مدیریت اختلال برنامه اولیه پهلوگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.301630.2554

علی امیدوارپناه احمدآبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


ارزیابی آزمایشگاهی شاخص خودترمیمی در مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.305383.2560

حسن آذرگهر؛ سید علی حسینی؛ محمد یوسفی مقدم


تخصیص گیت مبتنی بر سیستم ترکیبی گرگ خاکستری و منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.306086.2561

مریم فرشچیان یزدی


ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی سطحی آسفالت متخلخل پلیمری حاوی پودر لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.308879.2563

محسن عموزاده عمرانی؛ امیر ایزدی؛ فرشید جعفرزاده


توسعه روش بازیابی محلی جهت مدیریت اختلال برنامه پهلوگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2022.314080.2569

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ علی امیدوارپناه احمدآبادی


برنامه‌ریزی عملیات جانب دریا با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2022.314841.2570

علی امیدوارپناه احمدآبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


مروری

تحلیل توصیفی و مفهومی مطالعات حمل‌ونقل و بیماری با استفاده از مرور علم‌سنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.316003.2572

علی توکلی کاشانی؛ علی میرهاشمی


علمی - پژوهشی

طبقه‌بندی تصادفات جاده‌ای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی آزادراه تهران - پردیس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22119/jte.2022.315138.2571

مسعود میرزایی؛ مهدی یزدان پناه؛ علی دهقان بنادکی


پیش بینی شاخص خود ترمیمی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22119/jte.2022.303514.2556

مهسا روحی؛ سید علی حسینی؛ عباس محمدی


ارائه‌ی شاخص ایمنی جانشین تصادفات مبتنی بر مفهوم ناحیه‌ی تأثیر حرکتی خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22119/jte.2022.188434.2390

اکرم مظاهری؛ محمود صفارزاده؛ سیدصابر ناصرعلوی


مقاله پژوهشی

قیمت‌گذاری ساعت‌مبنا و دوره‌مبنای محدوده طرح ترافیک، مورد انتخاب وسیله شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.285329.2532

امیر رضا ممدوحی؛ حمید رضائی؛ الناز ایرانژاد؛ آرمان صفارزاده؛ محمدحسین عباسی


علمی - پژوهشی

اثر درصد آمیخته‌ی ماسه وسیمان در عملکرد آسفالت متخلخل نیمه صلب با دانه-بندی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.293451.2541

زهره غفوری فرد؛ محمدمهدی خبیری


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر المان سازه ‏ای عمود بر صفحه دال بر جلوگیری از خرابی ناشی از پدیده پامپینگ در رویه‌های بتنی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22119/jte.2022.295198.2545

سید فرزین فائزی؛ هوشنگ قاسمی


علمی - پژوهشی

مطالعه رفتار سفر افراد با استفاده از داده‌های تلفن همراه (CDR) مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22119/jte.2022.313183.2566

مهدی یار درویش زاده کاخکی؛ سعید رحمانی؛ افشین شریعت مهیمنی؛ سینا عبداللهی


مقاله پژوهشی

ارزیابی شاخص‌های عملکردی ترکیبی برای اعمال قانون کلاه و کمربندی ایمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22119/jte.2022.313487.2567

ازدشیر برهوم؛ حمیدرضا بهنود؛ روح الله طاهرخانی


علمی - پژوهشی

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد بازاریابی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوائی ایران ( اقتصادی درحمل و نقل هوایی و فرودگاهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.322630.2579

مرتضی حمیدپور؛ کامبیز شاهرودی؛ مرضیه زنده دل


ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر ایمنی عابرین‌پیاده با استفاده از وقایع نزدیک به تصادف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22119/jte.2022.326880.2582

نوید ندیمی؛ مهدیه کمالی


مقاله پژوهشی

ارزیابی چالش های حمل و نقلی توسعه زیرساخت های انسان محور در شهرها همراه با مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22119/jte.2022.332684.2586

علیرضا ماهپور؛ مهدی محمدی


علمی - پژوهشی

تحلیل و مقایسه زمان بحرانی عبور عابر پیاده در تقاطع‌های همجوار با مکان-های مقدس و سایر مکان‌ها (مورد مطالعه: کلانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22119/jte.2022.338084.2596

محسن عموزاده عمرانی؛ قاسم طهمورسی؛ علی غظنفری تهران