دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

پدرام معماری؛ محمد پرتوی؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم


3. مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

کوثر صادقی ولنی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


4. حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1397

عاطفه کهفی؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ رضا توکلی مقدم


5. ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ حسین حق شناس؛ مژده محمد حسینی


6. به کارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ‏زاده کاشان


7. مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


8. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در صنعت ریلی با استفاده از مدل اسکور ؛ مطالعه موردی شرکت واگن سازی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حمیدرضا احدی؛ امیر حسین شریفیان


9. ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


10. ارائه یک مدل ریاضی دو سطحی برای مساله طراحی شبکه حمل و نقل مواد خطرناک با در نظر گرفتن ملاحظات امدادرسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رخساره ترابی؛ آرمین جبار زاده؛ محسن یحیائی


11. مدل ریاضی چند هدفه برای مساله تولید-موجودی-مسیریابی دو مرحله‌ای محصولات دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

نرجس سلم آبادی؛ محمد علی بهشتی نیا


12. بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ حمید رضا اکبری؛ حسین بیات


13. تخمین تابع مطلوبیت انتخاب پروژه‌ پایدار با استفاده از یک رویکرد ترکیبی SBSC، ANP و UTASTAR (مطالعه موردی: شرکت سایپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

سید فرید قنادپور؛ رامین مرادی منش


14. ارزیابی توابع جریمه مختلف در بهینه‌سازی خط پروژه راه با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات شتابدار (APSO) و برخورد اجسام(CBO)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده


15. توسعه مدل‌های منعطف کلان گر پیش‌بینی فراوانی تصادفات با در نظرگیری وابستگی‌های فضایی و اثرات مشاهده نشده ناهمسان‌ساز: مطالعه موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

عماد سروری؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ مهدی صالحی


16. تعیین نقش ادراک ایمنی و راحتی در استفاده از گذرگاه‏ های عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

سجاد عسکری


17. مدلسازی مسئله مسیریابی-موجودی سبز با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و حل آن توسط الگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

فرهاد اعتباری؛ زهرا دشتیان


18. بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


19. پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


20. مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

سید امیر سعادتجو؛ مسعود یقینی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


21. تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

الهام سادات رضویان؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی


22. ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1397

محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری؛ احسان خلیلی


23. تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت در کاهش تخلفات سرعت با استفاده از روش بیز و گروه مقایسه (مطالعه موردی محور قزوین-رشت و بم-کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1397

ابراهیم امیری؛ مهدی فریدزاد؛ محمود صفارزاده


24. تحلیلی بر جهت‌گیری سیاست‌ها در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل پایدار: بکارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

میلاد مهدی زاده؛ محسن فلاح زواره


25. طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397

احسان خلیلی؛ محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


26. مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


27. مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه‌های دوخطه برون‌شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری‌های اطراف راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

محمدرضا بختیاری؛ حمیدرضا بهنود؛ بابک میر بها


28. حل مسئله زمان‌ بندی و مسیریابی سبز وسایل حمل ‏و نقل با ناوگان ناهمگن شامل لجستیک معکوس به شکل جمع‌ آوری کالاهای بازگشتی با الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

عادل اعظمی؛ محمد سعیدی مهرآباد


29. بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ فرید نوریان؛ حسین بیات


30. بررسی تاثیر افزودنی نیمه‌گرم بر عملکرد روسازی انعطاف‌پذیر بر روی بسترهای مختلف بر پایه نتایج مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

محمدمهدی خبیری؛ هادی وطن میدانشاهی


31. بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل و نقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

عباس عسکری مقدم؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز پیکارجو


32. مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


33. ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

زهرا جوادی؛ عباس بابا زاده؛ امیر رضا ممدوحی


34. کالیبراسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

نادر صولتی فر؛ مجتبی عباس قربانی


35. بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب وسیله سفر معلولان - مطالعه موردی: شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

محسن بابایی؛ علی هدایتی


36. تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

رقیه نظری؛ علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی


37. انتخاب حالت سفر و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل لاجیت چند جمله‌ای در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

ناصر `یارمحمدیان؛ بابک صفاری؛ منیره مرادی


38. بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

بهروز شیرگیر؛ محمدرضا کاشی پزان؛ محمد دلنواز


39. تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

میثم اکبرزاده؛ مهدی شکرگذار؛ محمدعلی دهشیری


40. ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

سید صابر ناصر علوی؛ نوید ندیمی؛ محسن نخعی


41. اثر سنجی مشخصات ظاهری عابران پیاده بر احتمال وقوع تصادف در راه‌های جداشده برون‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

امین میرزا بروجردیان؛ سینا شیخ الاسلامی


42. پیاده‌سازی کنترل نظارتی یک ایستگاه راه آهن به منظور تامین و تایید ایمنی و عدم برخورد قطارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

بهمن قربانی واقعی؛ وحیده nasr


43. طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

ستاره رضایی؛ سید مجتبی سجادی؛ علی حسین زاده کاشان


44. بررسی تاثیر دما و سرعت بار متحرک بر پاسخ روسازی انعطاف‌پذیر با رفتار ویسکوالاستیک با استفاده از مدل 3 بعدی اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمود ملکوتی علون آبادی؛ فاطمه نجفی؛ عبدالرضا فاضلی؛ میثم سروش


45. تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


46. ارزیابی عملکردی استفاده از حرکت دوربرگردان بازشدگی‌های میانی به جای حرکت گردش به چپ مستقیم در تقاطع‌های چراغدار در احجام مختلف حجم ترافیک گردش به چپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

امیرمسعود رحیمی؛ احمد اکبرزاده؛ محمود اکبرزاده؛ آرش مظاهری


47. بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت سواران در میدان های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

سید محمد جواد کربلایی اکرمی؛ اسماعیل آیتی؛ علی اصغر صادقی


48. بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت بازیافتی اصلاح شده با جوانساز و الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

حسن زیاری؛ علی منیری؛ حسن دیواندری


49. ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

غلامعلی شفابخش؛ ابوالفضل محمدی جانکی


50. استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


51. بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حسن زیاری؛ برات مجردی؛ محمدرضا محمد علیها؛ مجید جبالبارزی


52. ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

سجاد عباس‌تبار؛ نوید خادمی؛ کامبیز بهنیا؛ مهدی صمدزاد


53. زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ امین جمیلی؛ سید احسان سیدابریشمی


54. تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


55. اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی


56. مدل‌سازی فراوانی تصادفات در گذرگاه های همسطح ریل و جاده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

مرتضى باقرى؛ مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی


57. سیستم تشخیص و ایزولاسیون عیب مدار راه TI21-M با استفاده از شبکه های پتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1398

محمدعلی صندیدزاده؛ الهه نوری؛ بهمن قربانی واقعی


58. توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

رضا توکلی مقدم؛ فرزاد محمود سلطانی؛ عباس محمودآبادی


59. مسأله‌ مسیر‌یابی وسائط نقلیه دوره‌ای با پنجره‌ی زمانی در حالت رقابتی با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

رضا توکلی مقدم؛ مهدی علینقیان؛ علیرضا سلامت بخش


60. حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

عاطفه کهفی؛ رضا توکلی مقدم


61. توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


62. زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


63. بررسی استفاده ازموادتثبیت کننده نانوپلیمر CBR PLUSبرای ساخت لایه های روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حسن طاهرخانی؛ سید علی هاشمی؛ وحید شریفی


64. روشی برای طرح اختلاط و بهینه‌سازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سید محمود دیباج؛ امیر کاووسی


65. ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ مسعود یقینی


66. مساله مسیریابی کمک های امدادی بشردوستانه مبتنی برقابلیت اطمینان مسیر واختلال وسیله نقلیه درشرایط عدم قطعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ زهرا غریب؛ رضا توکلی مقدم؛ اسماعیل نجفی


67. مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


68. کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ فاطمه باقری خلیلی؛ عباس محمودآبادی


69. پیش بینی عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

حسن طاهرخانی؛ امیر ابراهیمی مقدم


70. تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده؛ سید احسان سید ابریشمی؛ سعید شرافتی پور


71. یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

امیر رضا ممدوحی؛ صالحه کامیاب


72. ارائه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه


73. کاربرد آزمون های آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرح های آرام سازی ترافیک شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

سیداحسان سیدابریشمی؛ ارسطو کریمی


74. بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

مونا مشیری


75. تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


76. استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


77. «یک رویکرد دو هدفه برای مکانیابی پیوسته هاب ها تحت هزینه احداث وابسته به مختصات پیوسته شهری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیرحسین زاهدی اناکی؛ امیرسامان خیرخواه؛ میثم جعفری اسکندری


78. توسعه یک سیستم دانش‌مبنای مکانمند جهت پیش‌بینی تصادفات در مسیرهای برون‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

میثم عفتی؛ محمد علی رجبی؛ شاهین شعبانی


79. مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

میقات حبیبیان؛ محمد کرمانشاه


80. شناسایی و ارزیابی پارامترهای مؤثر بر رفتار استفاده کنندگان راه در مواجهه با علائم ترافیکی و تحلیل آن در محیط‌های درون‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر مسعود رحیمی؛ مجتبی کاظمی


82. بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تامین کننده ناوگان ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سید احسان مشهدی عباس؛ حمیدرضا احدی؛ مجید خشکرودیان


83. تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حمیدرضا بهنود؛ اسماعیل آیتی؛ محمدعلی پیرایش نقاب


84. تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری بر اساس محور‌های موردنظر کوین لینچ (مورد: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

یوسف بهرامی؛ سید علی حسینی


85. "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حمیدرضا احدی؛ منان قاسمی صاحبی؛ جبار علی ذاکری سرد رودی


86. قیمتگذاری یال های شریانی شبکه های حمل ونقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

فاطمه تاری؛ عیسی نخعی کمال ابادی؛ شکرانه خشخاشی مقدم


87. کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمد علی صندیدزاده؛ زهرا پورانیان؛ مهران موحدی؛ حمید حسن آبادی


88. بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برونشهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

بهنام امینی؛ حنا اسرافیلی


89. تعیین الگوی ممیزی زیست محیطی راه‌های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

نادر مختارانی؛ فاطمه زاهد؛ صادق پرتانی


90. برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر رضا ممدوحی؛ محمدمصطفی مسعودی؛ محمدحسین نوروزعلیائی؛ علیرضا ماهپور؛ مقصود پوریاری


91. ارائه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حسن زیاری؛ مجید شادمان بجاربنه


92. توسعه الگوریتم غذایابی کندوی زنبور عسل برای حل مسئله مسیریابی خودرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر مسعود رحیمی؛ احسان رمضانی خوانساری


93. ارزیابی تاثیر وسایل نقلیه سنگین بر جریان ترافیک و میزان انتشار آلاینده های ناشی از آن در شبکه های درون شهری با استفاده از شبیه سازی ترافیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سید علی قائمی؛ منصور حاجی حسینلو


94. بررسی تاثیر سختی تکیه‌گاه‌های ارتجاعی بر فرکانس‌های طبیعی و مودهای ارتعاشی تیرهای دو دهانه تحت ارتعاش آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

جبار علی ذاکری؛ محمد شاه بابایی


95. شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی رضوانی؛ مسعود محبی


96. مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازی ها نمونه موردی:شهر سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

اکرم ذوالفقاری؛ زینب کرکه آبادی


97. مدیریت زیست محیطی حمل و نقل شهری اراک به کمک مدل سازی کاهش مصرف سوخت در مسیریابی مناسب به کمک GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

مهرداد هادی پور؛ شراره پور ابراهیم


98. مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

میقات حبیبیان؛ سمیرا دیباج؛ یلدا رحمتی


99. مقایسه تثبیت کننده های آهک٬ سیمان و CBR PLUS برای تثبیت خاک رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حسن طاهرخانی؛ حسن طاهرخانی؛ حامد سلامی


100. برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محسن تندیسه؛ محمدرضا رضایی


101. ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علی زنگویی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


102. تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حمید کردبچه؛ آذین جعفرزاده


103. مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

خسرو اشرفی؛ محمد سلیمیان؛ محمودرضا مومنی؛ شاهو کرمی؛ اژدر امینی


104. پیش بینی نشست سطح زمین تحت تأثیر تونلسازی مکانیزه در محدوده ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یک متروی تبریز به روش های تجربی، تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حامد کریم نیا؛ حسین میرزائی نصیرآباد؛ شکرالله زارع


105. تأثیر الیاف فولادی بازیافت شده از لاستیک خودرو بر نسبت‌های اختلاط و طاقت روسازی بتن غلتکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

تقی صفرنیای کپته؛ ابوالفضل حسنی؛ محمد کریمی گوغری


106. تحلیل سطوح مختلف انتقال‌پذیری مدل‌های انتخاب وسیله: نمونه موردی سفرهای با هدف خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر رضا ممدوحی؛ امیرحسین باغستانی


107. بررسی میدانی عملیات بهسازی به روش بازیافت‌سرد درجا با قیرامولسیون (مراحل مطالعات، اجرا و عملکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر مدرس؛ مجید رحیم زاده؛ محسن ضرابی


108. طراحی و شبیه سازی شبکه تغذیه ترکشن راه آهن شهری همراه با روش عددی برای تسریع حل معادلات و تضمین همگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی صندیدزاده؛ شیرین صفرخانی؛ امیر حیدری


109. تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه‌های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمود صفارزاده؛ سید احسان سیدابریشمی؛ سید مهدی مشکانی


110. اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه ها در رفتار لرز ه‎ای پل‎های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

غلامرضا قدرتی امیری؛ حمید رضا رازقی؛ مسعود خدابخشی؛ مهدی اقبالی


111. محاسبات حالت گذرای جریان اتصال کوتاه به روش تبدیل لاپلاس در شبکه ی راه آهن برقی AC با سیستم تغذیه ی اتوترانسفورماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمدعلی صندیدزاده؛ علی اصغر سرآبادانی؛ سیامک فرشاد


112. تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

علی‌رضا غنی زاده؛ منصور فخری


113. بهینه سازی طرح اختلاط دوغاب سیمانی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی (مطالعه موردی تزریق آب‌بند تونل کرج-تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حسین مهدوی نژاد؛ احمد رمضان زاده؛ سید محمد اسماعیل جلالی


114. ساخت و پرداخت مدل‌های لوجیت دوگانه تغییر مسیر رانندگان در سفرهای دانشگاهی به تفکیک هدف سفر: مطالعۀ موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمود صفارزاده؛ سینا فامیلی؛ علی برزگر ملا یوسفی


115. ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


116. محاسبه هزینه فوت و جرح ناشی از سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از تحلیل بیزی به روش تمایل به پرداخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

الهه عینی؛ حمید سوری؛ مجتبی گنجعلی؛ تابان باغفلکی


117. توسعه مدلهای پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهارخطه بین شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدی فلاح تفتی؛ آرمان قدوسی


118. ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی محورهای تهران-مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

محمود صفارزاده؛ سید احسان سیدابریشمی؛ سجاد حسن‌پور


119. ارزیابی احتمالاتی آسیب‌پذیری لرزه‌ای زیرساخت‌های شبکه حمل و نقل با تأکید بر پل‌های عرشه جعبه‌ای بتن آرمه مستقیم و قوسی تحت تحریکات چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

محسنعلی شایانفر؛ اسدالله عباسلو؛ حسین پهلوان؛ محمدعلی برخورداری


120. آنالیز سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه ی موردی در صنعت ریلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

هستی جعفری؛ محمدعلی صندیدزاده؛ کیوان قصیری؛ امیر قوی بازو


121. ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالت حاوی آهک هیدراته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

امیر رسولی؛ امیر کاووسی؛ کامران رحیم اف؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده


122. مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مجید عباسی؛ بهمن قربانی واقعی


123. بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ شیلا مسلمی پور


124. امکان‌سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور (نمونه موردی: خیابان ایران زمین، محله شهرک قدس، منطقه دو شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

الناز ناصری؛ علی خاکساری؛ محمود صفارزاده


125. تشخیص و بازشناسی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سلدا عابدکوهی؛ محمدرضا دلیری دلیری؛ مهرداد جوادی


126. ارائه مدل رگرسیون خطی جهت پیش بینی درصد مجاز استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

تقی صفرنیای کپته؛ محمد کریمی گوغری؛ ابوالفضل حسنی


127. مدل سازی فازی زمانبندی خدمه هواپیما و حل آن با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

میلاد پاک سرشت؛ ایرج مهدوی؛ بابک شیرازی


128. بررسی خواص ویسکو‌الاستیک قیر اصلاح شده با نانو لوله‌ی کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حسن زیاری؛ حسین زنجیرانی فراهانی؛ احمد گلی


129. بررسی تأثیرات دما و فیلر آهک هیدراته در مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

جواد بختیاری؛ امیر کاوسی


130. پیش‌بینی تصادفات عابران پیاده در راه‌های برون‌شهری با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

بابک میربهاء؛ سینا صاحبی؛ علیرضا ماهپور؛ حسین نوروز علیایی


131. بررسی اثر متغیرهای حمل‌ونقلی بر تغییر استفاده از سواری شخصی در سفرهای روزانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

میقات حبیبیان؛ محمد کرمانشاه


132. بررسی اثر سن موتورسوار و عوامل محیطی بر ریسک تصادفات موتورسیکلت‌ بر اساس مفهوم مواجهه شبه‌القایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علی توکلی کاشانی؛ رحیم ربیعیان


133. زمانبندی دو هدفه حرکت قطارها با در نظر گرفتن محدودیت های عدم دسترسی به خطوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مسعود یقینی؛ عباس احمد پور؛ سید امیر علا هاشمی الحسینی


134. ارزیابی بلندمدت اثر ترکیبی سیاست‌های مدیریت تقاضای حمل‌ونقل با استفاده از مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: کلان شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مهدی استادی جعفری؛ میقات حبیبیان


135. تحلیل قابلیت اطمینان دال خط رهدا تحت اثر بارهای عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سعید محمدزاده؛ جبارعلی ذاکری؛ نگین سادات طیبی؛ مهرداد نوری


136. بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

امین طائریان؛ سید مهدی ابطحی؛ بهروز کوشا؛ سید مهدی حجازی


137. تحلیل دینامیکی پارامترهای موثر در مطلوبیت کریدورهای ترانزیت ریلی بار ؛ مطالعه موردی محور سرخس – بندر عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حمیدرضا احدی؛ سید حسین ضیاتبار احمدی


138. استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه


139. ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

روزبه شاد؛ سعیده جماعت


140. بررسی تاثیرات احداث سیستم ریلی درون شهری بر کیفیت محیط شهری؛ مطالعه موردی خط یک قطارشهری مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حانیه نورالهی


141. ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حمیدرضا بهنود؛ محمدعلی پیرایش نقاب؛ اسماعیل آیتی


142. بررسی خواص امولسیون های قیری رسی تولید شده در داخل کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

بهنام اجلالی؛ علی رضا خاوندی؛ وحید آین


143. ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف‌شده و مقایسه با ضرایب پیشنهادی در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

منصور فخری؛ مریم دولتعلی زاده؛ علیرضا غنی زاده


144. نقش نانورس و نانوآهک هیدراته در حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

پیمان برقبانی؛ امیر کاووسی


145. شناسایی حسگر مطلوب برای تشخیص آسیب در پایه های بتنی پلها با استفاده از روشهای تفاضل ماتریسی اصلاح شده و تانسوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حمیدرضا احمدی؛ فرهاد دانشجو


146. بررسی خصوصیات مکانیکی ترکیبات مختلف از آسفالت و بتن بازیافتی تثبیت شده با سیمان ومسلح شده با الیاف فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حسن طاهرخانی؛ فرهنگ فرخی؛ امیر شایسته فر


147. تعیین عمر خستگی مخلوط‌های آسفالتی در کرنش‌های کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

علیرضا خاوندی؛ محمود عامری


148. بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ ماشاالله عرب نائینی


149. زمانبندی حرکت قطارها با هدف بهره‌برداری بهینه از مسیرهای ریلی دوخطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

عرفان حسن نایبی؛ فریدون کیانفر؛ آرمان ساجدی نژاد


150. ارزیابی قابلیت دسترسی فضایی سامانه اتوبوس های تندرو (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

محمد رحیم رهنما؛ شیرین صباغی آبکوه


151. ارائه مدل چندمعیاره برای ارزیابی اثرات محیط‌زیست جاده‌های آسفالت (مطالعه موردی: کمربندی شرقی همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

اژدر امینی؛ ناصر مهردادی؛ شاهو کرمی؛ سعید گیوه‌چی؛ حسن هویدی


152. رهیافت زیست محیطی در پهنه بندی و توسعه حمل ونقل غیر موتوری به کمک GIS ، مطالعه موردی: شهر اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

مهرداد هادی پور


153. روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

مجتبی کاظمی؛ محمود صفارزاده؛ هادی موقری؛ محسن فلاح زواره


154. تاثیر میزان اطلاع از ضخامت لایه‌ها در تعیین عدد سازه‌ای (SN) روسازی‌های آسفالتی با استفاده از نتایج دستگاه FWD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

امیر کاوسی؛ مجتبی عباس قربانی؛ فریدون مقدس نژاد؛ آرمین بامداد زیکساری


155. تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی مطالعه موردی: شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی قوچانیان؛ سید احسان سید ابریشمی؛ محسن فلاح زواره؛ امین میرزا بروجردیان


156. خصوصیات سختی و خستگی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با ضایعات بطری‌های پلاستیکی (PET)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر مدرس؛ حمیدرضا حامدی


157. بررسی اثر مشخصات مخلوط بتن آسفالتی بر شیارافتادگی با استفاده از آزمایش خزش استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

سعید منصوری؛ علیرضا خاوندی


158. بررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از الیاف کربن و نایلون بر عملکرد بتن اسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ بابک کاظمی ثانی


159. بررسی تأثیر انواع پلیمر ترموپلاستیک الاستومر بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن زیاری؛ حمید بهبهانی؛ جواد ارجمندپور


160. طراحی سیستمی برای حمل و نقل جاده ای با استفاده از تلفیق اطلاعات مکانی داوطلبانه (VGI) و زیرساخت داده مکانی(SDI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مریم شاکری؛ عباس علیمحمدی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ علی اصغر آل شیخ


161. توسعه یک سامانه اطلاع‌رسانی و ارزیابی عملکرد اتوبوسرانی شهری با به-کارگیری داده‌های مکانی مردم گستر (VGI)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

فریده تیموریان؛ علی اصغر آل شیخ؛ عباس علیمحمدی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی


162. حل مسأله مسیریابی وسایط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه : مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

شقایق مسعودی؛ حسن جوانشیر؛ رضا توکلی مقدم


163. محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امین جمیلی؛ محمدرضا قرشی نژاد؛ سید فرید قنادپور


164. مکانیابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بیشینه تخلفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

هومن آل‌نوری فروشانی؛ سید مهدی مشکانی؛ محمود صفارزاده؛ سعید شرافتی‌پور


165. ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمود عامری؛ حسن زیاری؛ معین حسنی نیا


166. توسعه روش پایدارسازی زیرسازی خطوط سنگین راه آهن با استفاده از زهکش های قائم پیش ساخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

جواد صادقی


167. انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پل‌ها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پل‌های استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

غلامرضا عبداله زاده؛ حمید نوروزی؛ محمد جواد طاهری امیری؛ فرشید رضا حقیقی


168. بررسی حساسیت رطوبتی در مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) حاوی نانورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا


169. بررسی تأثیرمقدار منگنز بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی فلز جوش در فرآیند جوشکاری ترمیتی ریلهای St49

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

هادی عیوضی باقری؛ محمدرضا شبگرد؛ محمد ملک ابادی


170. بررسی خصوصیات رفتاری بتن غلتکی حاوی مصالح خرده آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر مدرس؛ سیده زینب حسینی


171. بررسی آزمایشگاهی تاثیر دما بر مقاومت لغزندگی انواع مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمد حسن میرابی مقدم


172. بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حامد یوسفی؛ فرشیدرضا حقیقی؛ رضا جعفری؛ علی اکبری


173. انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی ‏(مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدرضا حسینی نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری؛ آرزو کاظمی


174. مدلسازی و حل مسئله تعیین تعداد واگن‏های باری با در نظر گرفتن اهداف چندگانه و ناوگان ریلی ناهمگون توسط الگوریتم‏های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

الیپس مسیحی؛ زهرا مفاخری


175. بررسی تاثیر محل مرکز‌ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر رضا ممدوحی؛ صالحه کامیاب


176. ارزیابی کارایی و رتبه بندی نواحی راه آهن ج.ا.ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا ساقیان؛ حمید رضا احدی


177. ارائه مدل شبیه‌ساز جهت محاسبه پارامترهای حرکت قطارها با رعایت جزییات فنی مسیر و ناوگان، مثال موردی مسیر تهران- مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مسعود کرکه آبادی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ نریمان نیکو؛ سمانه کوچکی کوچکی


178. آنالیز زمانی و مکانی تصادفات رانندگی با استفاده از تراکم پنجره‌ای فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی احمدی؛ عباس علیمحمدی


179. ارزیابی مدل بلز در پیش‌بینی دمای عمق لایه آسفالتی در شرایط دمای گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر کاوسی؛ مجتبی عباس‌قربانی؛ فریدون مقدس‌نژاد؛ ابراهیم شورمیج


180. تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

رویا داودی؛ فرزاد دهقانیان؛ محمدعلی پیرایش


181. ارزیابی تاثیر خط کشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ‌ساز رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

فرشید رضا حقیقی؛ علی اکبری


182. مدل‌سازی انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی براساس نظر والدین (مطالعه موردی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر رضا ممدوحی؛ میلاد مهدی‌زاده؛ محسن فلاح زواره


183. مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری سردرودی؛ حسین اسدی جرتوده؛ فاطمه خطیبی


184. بررسی تأثیر پیرشدگی آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگی مخلوط‌های آسفالتی حاوی سرباره‌های قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر کاوسی؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده؛ ابوالفضل حسنی


185. ارائه مدل بهینه تعمیر و نگهداری روسازی با در نظر گرفتن هزینه کاربران برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

منصور فخری؛ محمد آلاله؛ علی ادریسی


186. کاهش مصرف سوخت در مسیریابی وسائط نقلیه با درنظرگرفتن ترافیک شهری، مطالعه موردی: یک شرکت توزیع در اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی علینقیان؛ منصوره نادری پور


187. تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانش‌آموزان به مدرسه با تاکید بر پیاده‌روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیر رضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده


188. مدل ارزیابی شدت تصادفات در میدان‌ها (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

فرشید رضا حقیقی؛ شروین شهبازی


189. ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

صالح یوسفی؛ مهدی اسمعیل اوغلی


190. ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه‌ حمل‌ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

سید احسان سید ابریشمی؛ ایران خانزاد؛ امیرعلی زرین مهر؛ امیررضا ممدوحی


191. بررسی تاثیرگذاری ترموپلاستیک پلی یورتان بر عملکرد قیر در دمای متوسط و بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

سعید حسامی؛ امین عزیزی؛ علی اکبر یوسفی


192. ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی محمدی؛ غلامعلی شفابخش


193. بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ امیرجواد مرادلو؛ مسعود جلالی جیرندهی


194. بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


195. بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امین میرزا بروجردیان؛ مسعود ابراهیمی


196. تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


197. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


198. مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیرسامان خیرخواه؛ حمیدرضا نویدی؛ معصومه مسی بیدگلی


199. مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عرفان حسن نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری


200. ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حجت الله حمیدی


201. یکپارچگی زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تامین فراورده های لبنی با استفاده از الگوریتم بهبودیافته بهینه سازی انبوه ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

سید حسام الدین ذگردی؛ فاطمه مرندی


202. مکان یابی هاب چند محصوله در شبکه حمل و نقل کالای ایران با در نظر گرفتن روش های تامین مالی و رویکرد زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

اسماعیل چراغی؛ جعفر حیدری؛ یاسر رحیمی؛ جعفر رزمی


203. انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نسرین شاه حیدری؛ سید نادر شتاب بوشهری


204. استفاده از جبران‌ساز توان استاتیکی ترکشن AC با در نظر گرفتن انرژی ترمز باززایی قطار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن ادبی فیروزجاه؛ سید محمد موسوی گزافرودی؛ سیامک فرشاد


205. اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


206. بررسی الگوی رفتار عابرین پیاده در گذرهای ویژه پیاده به وسیله مدل اتوماتای سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

فاطمه مهاجری؛ امیرعباس رصافی


207. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


208. بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


209. بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


210. مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


211. بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بابک گلچین؛ حبیب الله امیری


212. مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


213. ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

شیدا روشنخواه؛ سیداحسان سیدابریشمی؛ حسن جوانشیر


214. برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نعمت سلطانی؛ محمود صفارزاده؛ علی نادران؛ میلاد ابوالحسنی


215. بررسی اثر کیفیت خدمت و ارزش درک شده بر رضایتمندی مسافران مترو و نقش ناهمگونی جنسیتی، با استفاده از مدل‏سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

ریحانه سادات شاهنگیان؛ محمد رضا صورتی جابلو


216. ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نوید ندیمی؛ آرش غیبی؛ امیرحسین زارع میرحسینی


217. ارائه یک روش ابتکاری جهت برنامه ریزی ماشین‌آلات نگهداری و تعمیر راه آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهسا سادات میرقوامی؛ مسعود یقینی؛ محمد شماعی زاده


218. ارائه روشی برای افزایش عبوردهی شبکه خیابان‌ها مبتنی بر نظریه جریان بیشینه در گراف‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمد حسین زنده پی؛ سید حسین خواسته؛ پویا محمدی کزج


219. تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

منصور فخری؛ سیدمسعود کریمی؛ محمدرضا قربانی نیک


220. ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی


221. الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمد علی بهشتی نیا؛ اکبر نظری؛ پریسا فیض اللهی


222. بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

رضا صنایعی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ جلال کرمی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد


223. بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

محمدمهدی یعقوبی؛ امیرعباس رصافی؛ حمید میرزاحسین


224. ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ملیحه خورسی؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی بزرگی امیری


225. الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

محمد ساویز اسدی لاری؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی


226. تحلیل ارتعاشات واگن و تاثیر ناهمواریهای خط بر راحتی سفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

جغفر عبادی رجلی؛ حبیب الله ملاطفی


227. مسأله مسیریابی کمان ظرفیت دار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

مهدی علینقیان؛ محمد سعید صباغ؛ عرفان بابایی


228. ارائه یک چهارچوب انعطاف پذیر به منظور مدلسازی روابط مکانی در سیستم های حمل و نقل کاربر محور با استفاده از حساب تکه های متصل سفارشی شده فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

نجمه نیسانی سامانی؛ رضا آقا طاهر


229. تاثیر کاربرد ذارت نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه های روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

سبا غفاری؛ روزبه دبیری


230. بررسی مساله مسیریابی- مکان‌یابی در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با استفاده از پنجره زمانی نرم در حالت چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

علی محتشمی؛ علی نجفی؛ مقصود امیری


231. ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی؛ سینا شیخ الاسلامی


232. ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

عماد الدین خرازیان؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی؛ عباس محمدی


233. ارزیابی تاثیر کربن فعال در ترمیم القایی مخلوط‌های آسفالتی‌ پیر شده تحت امواج مایکروویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

سعید امانی؛ امیر کاوسی؛ محمد محمدکریمی


234. شناسایی عوامل موثر بر انتخاب انجام سفر خرید یا انجام خرید آنلاین (مطالعه موردی: خرید کالاهای دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ریحانه سادات شاهنگیان؛ فاطمه امینی


235. ارزیابی تحلیلی روش‌های محاسبه صحت اطلاعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

مسعود یزدان نیک؛ رحیم علی عباس پور؛ علیرضا چهرقان


236. طراحی و توسعه یک سیستم هوشمند مکانی-زمانی جهت بهینه سازی اشتراک سفر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

جواد صابریان؛ سمیرا رنگ ریز


237. اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمود رضا کی منش؛ محمد وریا خورده بینان؛ شمس نوبخت دودران


238. ارزیابی تاثیر نوع سنگدانه، دانه بندی و رزین بر عملکرد لغزشی و سایشی روسازیِ با اصطکاک بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

حسن دیواندری؛ حسن زیاری؛ محمد حسین ابراهیمی


239. شبیه‌سازی رفتار عابرپیاده در فرآیند تخلیه از محیط پویا با استفاده از رویکرد عامل‌-بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1398

سجاد حسن پور؛ امیرعباس رصافی


240. بررسی تابلوی‌اطلاع‌‌سرعت به رانندگان به عنوان ابزار آرام‌سازی ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

فرشید رضا حقیقی؛ آرمین امیرسلیمانی؛ عباس شیخ فرد


241. توسعه مدل های برآورد تاخیر کنترلی در میدان های چند خطه (مورد مطالعاتی : میدان های شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

کامران رحیم اف؛ محمود صفارزاده؛ محسن ارجمندی


242. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک-مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

حمید بهبهانی؛ نوید ندیمی؛ امیرحسین ارجمند؛ بهنام عبدی