دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

کوثر صادقی ولنی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


علمی - پژوهشی

2. حل مدل دوهدفه جدید برای مسئله مکان یابی– مسیریابی کمان‌محور چند دوره‌ای با پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کالای ارزشمند (مطالعه موردی خزانه بانک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1397

عاطفه کهفی؛ سیدمحمد سیدحسینی؛ رضا توکلی مقدم


مقاله پژوهشی

3. ارزیابی تاثیر حمل‌ونقل بار درون‌شهری بر شاخص‌های حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1397

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ حسین حق شناس؛ مژده محمد حسینی


علمی - پژوهشی

4. بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ;زاده کاشان


مقاله پژوهشی

5. مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


6. ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


علمی - پژوهشی

7. تعیین نقش ادراک ایمنی و راحتی در استفاده از گذرگاه‏ های عابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

سجاد عسکری


8. بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


9. پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


10. مدلسازی سوانح برخورد قطار با وسیله نقلیه در محل گذرگاه‌های ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

سید امیر سعادتجو؛ مسعود یقینی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


11. طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397

احسان خلیلی؛ محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


12. مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


13. بررسی خصوصیات بتن آسفالتی حاوی آسفالت بازیافتی و روغن موتور ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

حسن طاهرخانی؛ فرید نوریان؛ حسین بیات


مقاله پژوهشی

14. مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


15. کالیبراسیون مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر اصول ویسکوالاستیک برای پیش‌بینی مدول دینامیکی لایه‌های آسفالتی در حال بهره‌برداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

نادر صولتی فر؛ مجتبی عباس قربانی


علمی - پژوهشی

16. تحلیل و ارزیابی اثر طول تماس سنگدانه ها بر پتانسیل شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی گرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

محمود رضا کی منش؛ علی نصراله تبار؛ الناز ارقند


17. ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوامی روسازی بتن ژئوپلیمری حاوی خاکستربادی و دوده سیلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1398

غلامعلی شفابخش؛ ابوالفضل محمدی جانکی


18. استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


19. بررسی تاثیر مشخصات هندسی و مکانیکی لایه‌ها بر عمر خستگی روکش آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

حسن زیاری؛ برات مجردی؛ محمدرضا محمد علیها؛ مجید جبالبارزی


مقاله پژوهشی

20. توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


علمی - پژوهشی

21. زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


22. مسیریابی و زمان‌بندی وسایل حمل و نقل برای توزیع کمک‌های امدادی با در نظر گرفتن تحویل جزئی و انبار چندگانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

علی بزرگی امیری؛ فاطمه صبوحی


23. تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


24. استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


25. ارزیابی کاربر محور وضعیت روسازی با استفاده از برنامه کاربردی تلفن های همراه هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

امیر گلرو


مقاله پژوهشی

26. توسعه مدلهای پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهارخطه بین شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدی فلاح تفتی؛ آرمان قدوسی


علمی - پژوهشی

27. ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی محمدی؛ غلامعلی شفابخش


28. بررسی اثر فشار باد چرخ بر پاسخ‌های روسازی های مسلح شده با ژئوسنتتیک با تحلیل ویسکوالاستیک به روش المانهای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسن طاهرخانی؛ امیرجواد مرادلو؛ مسعود جلالی جیرندهی


29. بررسی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی نانوسیلیس بر مقاومت سایشی بتن نفوذپذیر در روسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بهروز شیرگیر؛ وحید شیرگیر


30. بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امین میرزا بروجردیان؛ مسعود ابراهیمی


31. تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


32. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


33. مدلسازی عدم تقارن اطلاعات در مساله حمله به شبکه حمل و نقل مواد خطرناک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امیرسامان خیرخواه؛ حمیدرضا نویدی؛ معصومه مسی بیدگلی


34. مدل برنامه‌ریزی مجدد حرکت قطارهای مسافری در شرایط مسدودی خطوط شبکه ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

عرفان حسن نایبی؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری؛ مسعود یقینی؛ هاشم کلانتری


35. ارائه یک ساختار هوشمند برای مدیریت ترافیک در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حجت الله حمیدی


36. انتخاب پروژه های خیابانی جهت تعریض در شبکه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نسرین شاه حیدری؛ سید نادر شتاب بوشهری


37. اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


مقاله پژوهشی

38. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


علمی - پژوهشی

39. بررسی تاثیر شمارشگر های معکوس بر ایمنی و کارائی ترافیک در تقاطعات چراغ دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

مهدی فلاح تفتی؛ الهام احمدی


40. بکارگیری الگوریتمهای تطبیق نقشه به‌منظور استخراج اطلاعات ترافیکی از خطوط سیر حاصل از GPS با نرخ نمونه‌برداری پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

وحید شکری؛ رحیم علی عباسپور


41. بررسی اثر افزودنی پلی پروپیلن بر روی مشخصات خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

بابک گلچین؛ حبیب الله امیری


42. مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


43. برآورد ایمنی نواحی ترافیکی با استفاده از روش EB و مدل های کلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

نعمت سلطانی؛ محمود صفارزاده؛ علی نادران؛ میلاد ابوالحسنی


44. تخمین ناهمواری روسازی بر اساس خرابی‌های سطحی با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: محور‌های شریانی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

منصور فخری؛ سیدمسعود کریمی؛ محمدرضا قربانی نیک


45. ارزیابی رفتار رانندگان در تونل‌های دو طرفه برون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی


46. الگوریتم ژنتیک دوجنسیتی برای حل مساله زمانبندی تولید و حمل ونقل در سیستم تولید چند مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

محمد علی بهشتی نیا؛ اکبر نظری؛ پریسا فیض اللهی


47. بهبود سری زمانی سوانح ترافیکی زمانمند با کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی، مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی مطالعه موردی آزادراه کرج – قزوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

رضا صنایعی؛ علیرضا وفائی نژاد؛ جلال کرمی؛ حسین آقامحمدی زنجیرآباد


48. بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

محمدمهدی یعقوبی؛ امیرعباس رصافی؛ حمید میرزاحسین


49. ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ملیحه خورسی؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی بزرگی امیری


50. ارائه یک چهارچوب انعطاف پذیر به منظور مدلسازی روابط مکانی در سیستم های حمل و نقل کاربر محور با استفاده از حساب تکه های متصل سفارشی شده فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

نجمه نیسانی سامانی؛ رضا آقا طاهر


51. تاثیر کاربرد ذارت نانو رس و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس جهت استفاده در لایه های روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1398

سبا غفاری؛ روزبه دبیری


52. بررسی مساله مسیریابی- مکان‌یابی در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با استفاده از پنجره زمانی نرم در حالت چند هدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1398

علی محتشمی؛ علی نجفی؛ مقصود امیری


مقاله پژوهشی

53. ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی؛ سینا شیخ الاسلامی


علمی - پژوهشی

54. ضریب همسنگ سواری اتوبوس‌ها برای رژیم اشباع و فوق اشباع در تقاطع‌های چراغ‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1398

عماد الدین خرازیان؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی؛ عباس محمدی


55. شناسایی عوامل موثر بر انتخاب انجام سفر خرید یا انجام خرید آنلاین (مطالعه موردی: خرید کالاهای دیجیتال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

ریحانه سادات شاهنگیان؛ فاطمه امینی


56. ارزیابی تحلیلی روش‌های محاسبه صحت اطلاعات مکانی داوطلبانه برای شبکه معابر درون شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

مسعود یزدان نیک؛ رحیم علی عباس پور؛ علیرضا چهرقان


57. طراحی و توسعه یک سیستم هوشمند مکانی-زمانی جهت بهینه سازی اشتراک سفر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398

جواد صابریان؛ سمیرا رنگ ریز


58. اصلاح خصوصیات دمای میانی و پایین قیر با پلیمر پلی بوتادین رابر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

محمود رضا کی منش؛ محمد وریا خورده بینان؛ شمس نوبخت دودران


مقاله پژوهشی

59. ارزیابی تاثیر نوع سنگدانه، دانه بندی و رزین بر عملکرد لغزشی و سایشی روسازیِ با اصطکاک بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

حسن دیواندری؛ حسن زیاری؛ محمد حسین ابراهیمی


علمی - پژوهشی

60. بررسی تابلوی‌اطلاع‌‌سرعت به رانندگان به عنوان ابزار آرام‌سازی ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

فرشید رضا حقیقی؛ آرمین امیرسلیمانی؛ عباس شیخ فرد


61. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک-مطالعه موردی کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

حمید بهبهانی؛ نوید ندیمی؛ امیرحسین ارجمند؛ بهنام عبدی


62. پیش‌بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

مسعود یقینی؛ حامد زارعی


مقاله پژوهشی

63. اثرسنجی ایمنی اجرای پروژه‌های روشنایی در راه‌های برون‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

علی حافظی؛ حمیدرضا بهنود؛ علی عبدی


علمی - پژوهشی

64. تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


65. ارزیابی شبیه سازی FDS در تخمین سرعت بحرانی برای حریق حوضچه ای کوچک مقیاس در تونل منحنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

یحیی شمس؛ فرهنگ سرشکی؛ رضا خالوکاکائی


66. توسعه یک مدل مسیریابی برای مدیریت مناسب ناوگان جمع آوری پسماند جامد شهری مبتنی بر Web-based GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1399

کیوان باقری؛ نجمه نیسانی سامانی؛ آرا تومانیان؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ لیلا حاجی بابایی


67. تحلیل عوامل روانشناختی بر رفتار انتخاب افراد در پاسخ به بحران زلزله در شبکه حمل و نقل با استفاده از معادلات ساختاری (SEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

فاطمه مهاجری؛ بابک میربهاء


68. بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

ایمان آقایان؛ ایمان محمدیان نامقی؛ علیرضا داننده؛ رضا بهزادیان


69. تحلیل قابلیت اطمینان برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال در سیستم علائم راه آهن با استفاده از روش بلاک دیاگرام و افزونگی سخت افزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

علیرضا توبکی؛ محمدعلی صندیدزاده


70. مدل پراکنش آلاینده‌ها با ترکیب منابع انتشار حمل و نقلی با استفاده از مدل IVE-ADMS برای راه‌ها و پایانه‌ها و مدل ICAO-ADMS برای فرودگاه‌ها – مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

سیدعلی تقی زاده؛ غلامعلی شفابخش؛ محمود احمدی نژاد


72. برآورد میزان انرژی اتلافی ناشی از ترمزگیری خودروها در مقابل تقاطعات چراغدار شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

رحیم ایلدر آبادی؛ علی اصغر صادقی


73. ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


74. یافتن کوتاهترین دور هامیلتونی با استفاده از رویکرد ترکیبی هوش جمعی بر پایه شبکه‌های پیچیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

هادی محمدی؛ کمال میرزائی؛ محمدرضا ملاخلیلی میبدی


75. استفاده از الگوریتم اتوماتای سلولی فازی نامنظم جهت رتبه‌بندی ایمنی جاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مصطفی کاشانی؛ سعید گرگین؛ سیدوهاب شجاع الدینی


76. مدل تولید سفرهای اشتراکی خانوارهای شهرهای بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

شهریار افندی زاده زرگری؛ رویا نبی لو؛ نوید کلانتری


77. بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

امیرحسام تقی پور؛ جبار علی ذاکری؛ سید علی مسیبی


78. تاثیر بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه‌سازی انرژی قطار با در نظر گرفتن شیب و فراز خط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ عیسی جعفری نیارکی؛ فرزاد سلیمانی


79. توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


مقاله پژوهشی

80. مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

سید مهدی حسینی مطلق؛ مونا عیسی بخش؛ محمدرضا قطره سامانی


علمی - پژوهشی

81. اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوط-های آسفالتی گرم به رطوبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

محمد رضا الیاسی؛ علیرضا باقریه؛ مسعود جیلانچی


82. ارائه‌ی الگوریتم هشدار نسبت به موتورسیکلت‌های پشت‌سر با استفاده از تک دوربین و روش‌های یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

زهرا بادامچی شبستری؛ علی حسینی نوه


83. تأثیر الیاف بازالت و پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری محدود نشده خاک رسی ثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

سید هادی سهل آبادی؛ میثم بیات؛ محسن موسیوند؛ محسن سعادت


84. بررسی پتانسیل شیارشدگی و مدول برجهندگی مخلوط آسفالت لاستیکی حاوی الیاف پارافیبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22119/jte.2020.197876.2379

غلامعلی شفابخش؛ سعید اسدی؛ ابوالفضل محمدی جانکی


85. سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399

10.22119/jte.2021.233957.2461

رضا جهانشاهی؛ ایمان آقایان؛ عبدالاحد چوپانی


مقاله پژوهشی

86. تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی بر پیاده روی دانش‌آموزان دبستان (نمونه موردی: 18 مدرسه دبستانی شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

10.22119/jte.2021.235757.2468

علی سلطانی؛ مسعود جوادپور؛ فاطمه شمس؛ محمد رضا بذرگر


علمی - پژوهشی

87. محرک های انگیزشی و کنترلی در مدل TAM نسبت به خدمات حمل ونقل آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22119/jte.2021.228233.2442

میثم شیرخدایی؛ ندا شریفی اسدی ملفه؛ انسیه کاظمی بالف


88. بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن (FRP) بر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی با کاربرد سرعت امواج اولتراسونیک در مناطق سردسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22119/jte.2021.261507.2501

سعید توتونچی؛ روزبه دبیری؛ صمد دیلمقانی


89. بررسی تأثیر قابلیت اطمینان زمان سفر در مدل انتخاب گونه حمل‌ونقل بار ریلی و جاده‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22119/jte.2021.243278.2480

علی توکلی؛ حسین حق شناس


90. توسعه مدل رگرسیونی غیرخطی پیش‌بینی دمای عمق لایه‌های آسفالتی با استفاده از داده‌های LTPP – مطالعه موردی: ایالت اوهایو – آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22119/jte.2021.217101.2426

محمد صدیقیان فرد؛ نادر صولتی فر


91. ارایه روشی برای شناسایی کمانهای نامطمئن شبکه بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی: شبکه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

10.22119/jte.2021.235998.2469

محمد پورتیموری؛ بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده


92. طراحی و شبیه سازی برد آزمایشگاهی کنترل‌کننده ماشین سوزنAC سه فاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1400

10.22119/jte.2021.130433.2233

سجاد فارسی؛ محمدعلی صندیدزاده؛ فرزاد سلیمانی


93. مسیریابی چندساختی مبتنی بر عامل در سیستم حمل و نقل عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

10.22119/jte.2021.262810.2505

فرهاد حسینعلی؛ مبشر کاظمی