موضوعات = مهندسی ترافیک
تعداد مقالات: 13
1. توسعه مدلهای پیش بینی ظرفیت بزرگراه های چهارخطه بین شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدی فلاح تفتی؛ آرمان قدوسی


2. مدلسازی تعقیب خودرو با استفاده از روش رگرسیون اسپیلاین تطبیقی چندگانه در حوزه بزرگراهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

محسن پور عرب؛ پرهام پهلوانی


3. ارائه روشی برای افزایش عبوردهی شبکه خیابان‌ها مبتنی بر نظریه جریان بیشینه در گراف‌ها

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 289-306

10.22119/jte.2020.92675

محمد حسین زنده پی؛ سید حسین خواسته؛ پویا محمدی کزج


4. ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 377-397

10.22119/jte.2020.87573

زهرا جوادی؛ عباس بابا زاده؛ امیر رضا ممدوحی


8. تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 757-771

10.22119/jte.2020.79660

الهام سادات رضویان؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی


9. ارائه مدل صف برای ارزیابی تأثیر تغییر ظرفیت بر تأخیر وسایل‌نقلیه در آزادراه

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 719-735

10.22119/jte.2020.88162

سید صابر ناصر علوی؛ نوید ندیمی؛ محسن نخعی


11. استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی برای تحلیل سودمندی دوربین‌های راهنمایی و رانندگی

دوره 10، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 117-135

بی بی هانیه دقیق نژاد؛ هدی مشایخی؛ زهرا نوراله