موضوعات = ایمنی
تعداد مقالات: 15
2. بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان‌های شهری

دوره 12، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 163-182

10.22119/jte.2020.88171

سید محمد جواد کربلایی اکرمی؛ اسماعیل آیتی؛ علی اصغر صادقی


4. تحلیل رفتار عابران در مواجهه با وسایل نقلیه هنگام عبور از گذرگاه های میان تقاطعی

دوره 11، شماره 3، بهار 1399، صفحه 593-609

10.22119/jte.2020.88160

مهدی شکرگذار؛ محمدعلی دهشیری؛ میثم اکبرزاده


7. مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 941-959

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی


14. مدلسازی ریسک و ایمنی عبور دانش آموزان در مدارس حاشیه راه

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 605-614

فرشید رضا حقیقی؛ محمد غلام نژاد


15. استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی