موضوعات = سیستمهای هوشمند حمل و نقل
تعداد مقالات: 76
1. توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1396

پدرام معماری؛ محمد پرتوی؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم


2. بررسی سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

مونا مشیری


3. "الویت‌بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

حمیدرضا احدی؛ منان قاسمی صاحبی؛ جبار علی ذاکری سرد رودی


4. تعیین ارزش زمانی استفاده کنندگان در جهت بکارگیری سیاست قیمت گذاری تراکم با استفاده از پرسشنامه های SP (مورد کاوی: محدوده زوج و فرد شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده؛ سید احسان سید ابریشمی؛ سعید شرافتی پور


5. پویا سازی تاکسی های خطی بین ایستگاه مبدا و مقصد (مطالعه موردی: شهر تهران؛ خط تاکسیرانی دانشگاه علوم تحقیقات-میدان صادقیه در بازه زمانی 11:30 الی 15)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

آرش کامران؛ مسعود طبیبی؛ احسان امینی؛ علی رضا سرکار


6. تخصیص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در راه آهن ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

مسعود یقینی؛ فائزه غفرانی؛ ماجده اسمی زاده؛ ابراهیم میرباقری


7. مدلسازی و تحلیل شبکه ریلی قطارهای عادی و سریع السیرمبتنی بر شبکه پتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

مجید عباسی؛ بهمن قربانی واقعی


8. طراحی سیستم خودکار سبقت خودرو با استفاده از کنترل غیرخطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1397

احسان خلیلی؛ محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری


9. مدلسازی مسئله مسیریابی-موجودی سبز با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و حل آن توسط الگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

فرهاد اعتباری؛ زهرا دشتیان


10. تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1398

رقیه نظری؛ علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی


11. حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

عاطفه کهفی؛ رضا توکلی مقدم


12. ارائه مدل زمانبندی حرکت قطارها با درنظر گرفتن محدودیت‌های ویژه مسیرهای تک خطه در شبکه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ مسعود یقینی


13. ارائه طبقه بندی از انواع گراف دوگان و بکارگیری آنها در بهبود آنالیزهای مسیریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه


14. کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل‌سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ فاطمه باقری خلیلی؛ عباس محمودآبادی


15. زمانبندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه‌وحد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

محمد تمنایی؛ محمود صفارزاده؛ امین جمیلی؛ سید احسان سیدابریشمی


16. استفاده از دوگان گراف و تبدیل موجک در ارزیابی و برنامه ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

جواد صابریان؛ محمد رضا ملک؛ مجید همراه


17. تحلیلی بر جهت‌گیری سیاست‌ها در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ و نقل پایدار: بکارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1397

میلاد مهدی زاده؛ محسن فلاح زواره


18. تشخیص و بازشناسی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی بر مکانیزم توجه و روش های طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

سلدا عابدکوهی؛ محمدرضا دلیری دلیری؛ مهرداد جوادی


19. یک روش پیشنهادی برای انتخاب گره اتصال برای بهبود نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

امیر رضا ممدوحی؛ صالحه کامیاب


20. تحلیل تاثیر سازمان فضایی شهر بر نظام حمل‌ونقل درون شهری بر اساس محور‌های موردنظر کوین لینچ (مورد: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

یوسف بهرامی؛ سید علی حسینی


21. برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محسن تندیسه؛ محمدرضا رضایی


22. مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازی ها نمونه موردی:شهر سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

اکرم ذوالفقاری؛ زینب کرکه آبادی


23. تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

محمدمهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی


24. ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1398

روزبه شاد؛ سعیده جماعت


25. قیمتگذاری یال های شریانی شبکه های حمل ونقل شهری با استفاده از برنامه ریزی دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

فاطمه تاری؛ عیسی نخعی کمال ابادی؛ شکرانه خشخاشی مقدم