موضوعات = پل
تعداد مقالات: 3
2. تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 199-211

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشید رضا حقیقی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی


3. ارائه مدل هیسترزیس ترکیبی جدید نیرو-تغییر مکان درتخمین تقاضای جابه-جایی پس‌ماند پل‌های بتنی تک ستونه

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 223-236

مختار انصاری؛ فرهاد دانشجو؛ مسعود سلطانی محمدی