کلیدواژه‌ها = حساسیت رطوبتی
ارزیابی شیارافتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

حسن طاهرخانی؛ سیامک افروزی


ارزیابی آزمایشگاهی شاخص خودترمیمی در مخلوط های آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.305383.2560

حسن آذرگهر؛ سید علی حسینی؛ محمد یوسفی مقدم


بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

دوره 13، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1635-1619

10.22119/jte.2020.109518

ایمان آقایان؛ ایمان محمدیان نامقی؛ علیرضا داننده؛ رضا بهزادیان


بررسی حساسیت رطوبتی و پیر شدگی بلند مدت بتن آسفالتی حاوی لاستیک ضایعاتی

دوره 11، شماره 4، تیر 1399، صفحه 891-912

10.22119/jte.2020.79640

حسن طاهرخانی؛ حسین بیات؛ حمید رضا اکبری


ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری


ارزیابی خواص مقاومتی و حساسیت رطوبتی مخلوط کف قیری اصلاح شده با میکرو آهک و سیمان

دوره 10، شماره 3، فروردین 1398، صفحه 657-676

مهرداد میرشکایان بابکی؛ محمود رضا کی منش؛ آیت سلطانی منش؛ غلام رضا توکلی


ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم

دوره 9، ویژه نامه روسازی، بهمن 1396، صفحه 27-42

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ ایمان امیری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 689-697

حسن تقوی زواره؛ مهدی آذرنیا؛ امیر کاووسی


ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم

دوره 7، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 405-418

حمید بهبهانی؛ محمد جواد ایازی؛ محمد حسین شجاعی


ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس

دوره 6، شماره 4، تیر 1394، صفحه 613-626

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا