کلیدواژه‌ها = هدف سفر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اثر هدف سفر بر کشش تقاضای حمل‌ونقل همگانی مطالعه موردی شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ میلاد بندگانی


2. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


3. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

دوره 8، شماره 3، بهار 1396، صفحه 473-483

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده