کلیدواژه‌ها = آسفالت متخلخل
ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی سطحی آسفالت متخلخل پلیمری حاوی پودر لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22119/jte.2021.308879.2563

محسن عموزاده عمرانی؛ امیر ایزدی؛ فرشید جعفرزاده


اثر درصد آمیخته‌ی ماسه وسیمان در عملکرد آسفالت متخلخل نیمه صلب با دانه-بندی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.293451.2541

زهره غفوری فرد؛ محمدمهدی خبیری


بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

دوره 13، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 1635-1619

10.22119/jte.2020.109518

ایمان آقایان؛ ایمان محمدیان نامقی؛ علیرضا داننده؛ رضا بهزادیان