نویسنده = حسن پور، مریم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

مریم حسن پور؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم


2. مدل سازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

دوره 10، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 245-266

غلامرضا شیران؛ مریم حسن پور؛ روزبه شاد؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم