نویسنده = الهی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

میثم اکبرزاده؛ زهرا الهی


2. اثر ناهمسویی بر رفتار جریان پیاده‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده


3. تحلیل اثر هدف سفر بر تابع حجم - ‌‌تأخیر معابر پیاده

دوره 8، شماره 3، بهار 1396، صفحه 473-483

زهرا الهی؛ میثم اکبرزاده