نویسنده = حسین ;زاده کاشان، علی
تعداد مقالات: 4
1. بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید چند هدفه جهت حل مدل توسعه یافته تعیین اندازه واگن‏های باری در صنعت حمل و نقل ریلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

زهرا مفاخری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین ;زاده کاشان


2. ارائه مدل بهینه‌سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه‌بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

ملیحه خورسی؛ سید کمال چهارسوقی؛ علی حسین زاده کاشان؛ علی بزرگی امیری


3. طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان

دوره 11، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 913-936

10.22119/jte.2020.88166

ستاره رضایی؛ سید مجتبی سجادی؛ علی حسین زاده کاشان


4. توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری

دوره 11، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 97-121

محمد تیموری؛ مجید شیخ محمدی؛ علی حسین زاده کاشان؛ امیر عباس شجاعی