نویسنده = ممدوحی، امیررضا
تعداد مقالات: 4
1. ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر

دوره 8، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 643-654

سیداحسان سیدابریشمی؛ ایران خانزاد؛ امیرعلی زرین مهر؛ امیررضا ممدوحی


3. یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 167-178

امیررضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده؛ محسن فلاح زواره


4. بررسی تاثیر محل مرکز ناحیه بر نتایج تخصیص ترافیک، مطالعه موردی شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 641-652

صالحه کامیاب؛ امیررضا ممدوحی