نویسنده = سیدابریشمی، سید احسان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندرا

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 73-86

محمود صفارزاده؛ سید احسان سیدابریشمی؛ سجاد حسن پور


2. تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 289-302

سید احسان سیدابریشمی؛ مهدی قوچانیان حقوردی؛ امین میرزا بروجردیان؛ محسن فلاح زواره