نویسنده = کاوسی، امیر
تعداد مقالات: 10
1. استفاده از نتایج آزمایش LWD در ارزیابی مصالح دانه ای روسازی و ارائه مدل های تجربی تعیین مدول سختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

امیر کاوسی؛ محمدرضا قربانی نیک


3. بررسی عوامل موثر بر چسبندگی بین لایه ی روسازی بتن غلتکی و میان لایه ی ماسه آسفالت جاذب تنش

دوره 9، ویژه نامه روسازی، زمستان 1396، صفحه 89-104

معین بیگلری؛ سید محمد اصغر زاده؛ امیر کاوسی


5. بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 75-87

علی سیاهی؛ امیر کاوسی؛ امین میرزا بروجردیان


6. ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی حاوی گوگرد پلیمری با بکارگیری قیر لاستیکی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 689-697

حسن تقوی زواره؛ مهدی آذرنیا؛ امیر کاووسی


7. حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانه های لایه های روسازی نفوذپذیر

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 629-640

امیر قاسمی مقدم؛ نادر مختارانی؛ امیر کاووسی


10. ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 493-506

امیر کاووسی؛ امیر رسولی؛ کامران رحیم اف؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده