نویسنده = محمدیان نامقی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی استفاده از پلی اتیلن کراس لینک بازیافتی به عنوان سنگدانه در آسفالت متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

ایمان آقایان؛ ایمان محمدیان نامقی؛ علیرضا داننده؛ رضا بهزادیان