نویسنده = ذاکری، جبار علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیرنیروی حرارتی ریل دررفتاردینامیکی خط تحت اثربارمتحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

امیرحسام تقی پور؛ جبار علی ذاکری؛ سید علی مسیبی


2. بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 155-167

جبار علی ذاکری؛ حامد عباسی ضامنجانی