نویسنده = بروجردیان، امین میرزا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر شرایط جوی و بارندگی بر سرعت جریان آزاد و ظرفیت تردد در آزاد راه‌ها (مطالعه موردی آزاد راه تهران-قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

امین میرزا بروجردیان؛ مسعود ابراهیمی


3. بکارگیری افزودنی‌های معدنی و بازیافتی بمنظور افزایش مقاومت لغزشی رنگ-های خط‌کشی دوجزئی

دوره 8، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 75-87

علی سیاهی؛ امیر کاوسی؛ امین میرزا بروجردیان


4. استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی