نویسنده = خبیری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


3. ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری


4. بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

دوره 8، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 589-602

مرتضی ذات اکرم؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدحسن میرابی مقدم


6. ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط‌های آسفالتی گرم

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 679-688

حامد خانی سانیج؛ محمد مهدی خبیری؛ رضا اسمعیلی