نویسنده = ملاخلیلی میبدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. یافتن کوتاهترین دور هامیلتونی با استفاده از رویکرد ترکیبی هوش جمعی بر پایه شبکه‌های پیچیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

هادی محمدی؛ کمال میرزائی؛ محمدرضا ملاخلیلی میبدی