نویسنده = حبیب آگهی، قاسم
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش نوین بر اساس مرکزیت بُردار ویژه، به منظور حل مسئله زمانبندی چراغ راهنمایی، با قابلیت پیش بینی ترافیک و کنترل سراسری شبکه ترافیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی


2. توسعه تکنیک مرکزیت بردارهای ویژه برای گراف های چند لایه و کاربرد آن در مدیریت ترافیک و زیرساختهای شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

زهره عظیمی فر؛ محمد امین سلطانی سروستانی؛ علی اکبر صفوی؛ قاسم حبیب آگهی