نویسنده = رضا توکلی مقدم
مدل‌سازی ریاضی و حل مساله مکان‌یابی- تخصیص هاب در فرودگاه های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

محمد میرابی؛ هانیه غیاثوند محمدخانی؛ رضا توکلی مقدم


توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

الهام جلیلی بال؛ رضا توکلی مقدم؛ حسن جوانشیر


مدل سازی ریاضی چندهدفه برنامه ریزی تشکیل قطار با در نظر گرفتن محدودیت انتخاب مسیر در شبکه ریلی و امکان فروش از دست رفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397

رضا علیخانی کوشکک؛ رضا توکلی مقدم؛ سعدالله ابراهیم نژاد؛ امین جمیلی


زمان‌بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مدل‌سازی بازی توزیع و تولید در مساله مسیریابی تولید سبز به کمک برنامه ریزی آرمانی فازی دوسطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22119/jte.2021.279476.2521

فرزانه ادبی؛ سامان خیرخواه؛ رضا توکلی مقدم


مدل‌سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

دوره 13، شماره 1، مهر 1400، صفحه 1071-1090

10.22119/jte.2021.63216

کوثر صادقی ولنی؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای


الگوریتم حل مساله تخصیص کانتینرهای دریایی با توجه به ظرفیت و زمان انتظار

دوره 12، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 471-492

10.22119/jte.2021.131018

محمد ساویز اسدی لاری؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی


توسعه مدل مکان‌یابی- مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل همزمان

دوره 12، شماره 1، مهر 1399، صفحه 101-114

10.22119/jte.2020.58248

پدرام معماری؛ محمد پرتوی؛ فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم


رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 887-908

علیرضا سلامت بخش ورجوی؛ رضا توکلی مقدم؛ مهدی علینقیان؛ اسماعیل نجفی


ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله‌ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 399-413

حسنی ملانوری؛ رضا توکلی مقدم؛ فاطمه صبوحی؛ مصطفی حاج آقایی کشتلی


توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 169-187

فریبا فرح بخش؛ رضا توکلی مقدم؛ وحیدرضا قضاوتی


زمان بندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما

دوره 8، شماره 4، تیر 1396، صفحه 517-528

سعید صائمی؛ رضا توکلی مقدم؛ حامد نوذری؛ پانته آ ملکی مقدم


مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت ‌رانندگان: الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه

دوره 7، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 449-462

علیرضا سلامت بخش؛ رضا توکلی مقدم؛ نرگس نوروزی