نویسنده = بابا زاده، عباس
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده


2. ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 377-397

10.22119/jte.2020.87573

زهرا جوادی؛ عباس بابا زاده؛ امیر رضا ممدوحی