نویسنده = سیدابریشمی، سیداحسان
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک و متوسط

دوره 12، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 139-161

10.22119/jte.2020.92670

شیدا روشنخواه؛ سیداحسان سیدابریشمی؛ حسن جوانشیر


2. پیش‌بینی کوتاه‌مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری

دوره 10، شماره 3، بهار 1398، صفحه 497-512

سیداحسان سیدابریشمی؛ وجیهه امینی؛ مریم ایران منش؛ علی محدث دیلمی


3. ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر

دوره 8، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 643-654

سیداحسان سیدابریشمی؛ ایران خانزاد؛ امیرعلی زرین مهر؛ امیررضا ممدوحی


4. مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارمتری، نمونه موردی شهر قزوین

دوره 8، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 141-154

امیر رضا ممدوحی؛ سید احسان سیدابریشمی؛ سیامک حسینی


5. تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا)

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 615-627

مجید ذبیحی طاری؛ محمود صفارزاده؛ سید احسان سید ابریشمی؛ اکرم مظاهری