نویسنده = ممدوحی، امیر رضا
تعداد مقالات: 5
1. ارایه یک مدل قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی با در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمان‏

دوره 12، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 377-397

10.22119/jte.2020.87573

زهرا جوادی؛ عباس بابا زاده؛ امیر رضا ممدوحی


2. مدل‌سازی مدت‌زمان فعالیت خرید با استفاده از مدل‌های مدت: غیرپارامتری- پارمتری، نمونه موردی شهر قزوین

دوره 8، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 141-154

امیر رضا ممدوحی؛ سید احسان سیدابریشمی؛ سیامک حسینی


3. مدلسازی الگوی زنجیره سفر شهری (نمونه موردی: تورهای سه سفره شهروندان قزوینی)

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 653-663

امیر رضا ممدوحی؛ سیده معصومه روشنایی


5. یک تحلیل از تأثیر سطح عرضه بر میزان استفاده از دوچرخه در سفرهای کار و تحصیل

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 341-354

امیر رضا ممدوحی؛ وجیهه امینی